Nieuws


22 maart 2023

NMO publiceert Mediatrends 2022

Deze week publiceert het Nationaal Media Onderzoek (NMO) de tweede editie van NMO Mediatrends. Dit onderzoek is een belangrijke bron van informatie als het gaat om het bezit en gebruik van de vele devices en consumptie van mediacontent. Het is ook de basis voor desamenstelling en weging van de doelgroepen in de NMO-onderzoeken waar specifiek panels worden gebruikt (kijken, luisteren en online). Inzichten m.b.t. printmedia komen uit een ander mediaonderzoek met een andere onderzoeksopzet en zijn te vinden in de NMO Print & Merken Monitor (NPMM). NMO Mediatrends en NPMM vormen tezamen een schat aan informatie en zijn een goed vertrekpunt voor een doortimmerde mediastrategie.

Voor deze tweede editie van NMO Mediatrends zijn ruim 10.000 respondenten van 13 jaar of ouder ondervraagd over het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van (digitale) content. De verschuivingen ten opzichte van de vorige editie, nu een jaar geleden, zijn minimaal, maar duidelijk is wel dat de lineaire vormen van media consumeren weer iets terrein hebben moeten prijsgeven aan de non-lineaire vormen cq. streamingdiensten.

Het aantal mensen dat geen provider meer heeft voor een televisie-abonnement is in 2022 weer iets toegenomen. De zogeheten cord-cutters vinden we vooral in eenpersoonshuishoudens (14%), in de westelijke grote steden (14%) en in de sociale klasse A (11%). Zij hebben genoeg aan een internetaansluiting, die net als voor televisie veelal afkomstig is van Ziggo/Vodafone of KPN.

Het aantal apparaten dat op een televisietoestel is aangesloten neemt iets af. Dit heeft te maken met de toename van het aantal geïntegreerde apps op de smart TV. De penetratie van smart TV’s in de Nederlandse huishoudens groeide in 2022 overigens met 4% en kwam uit op ruim 66%. Het ‘stapelen’ van het aantal videodiensten per huishouden nam eveneens toe. In 2022 had elk huishouden gemiddeld 1,9 VOD-dienst tegen 1,7 in 2021. Daarbij komt dat de grote VOD-diensten zijn gegroeid in het aantal abonnementen en de kleinere juist zijn afgenomen. Hetzelfde geldt voor de online muziekdiensten.

Net als bij kijken is bij luisteren het consumptie-aandeel van de online streamingdiensten verder toegenomen ten koste van traditioneel luisteren naar radio. Dit aandeel is vooral groot in de leeftijdsgroepen 13-19 jaar en 20-34 jaar. Bij de verdeling naar lichte-, gemiddelde- en zware gebruikers zijn de verschillen naar leeftijd bij radioluisteren minder groot dan bij televisie en/of online. Daar vallen vooral de jongeren en hoger opgeleiden op door het ‘zware gebruik’ van internet en ‘lichte gebruik’ van televisie. Voor ouderen en lager opgeleiden geldt het omgekeerde.

Het kijken, lezen en luisteren gebeurt in toenemende mate online. Dit geldt vooral voor het dagelijks lezen van online nieuws en -kranten en dan met name onder ouderen. Jongeren op hun beurt kijken en luisteren relatief meer dan ouderen als het gaat om online mediaconsumptie.

Het rapport NMO Mediatrends 2022 is vanaf vandaag te downloaden.


8 februari 2023

Luistercijfers week 2-5 2023

Hieronder vindt u de meest actuele luistercijfers zoals die per 1 februari 2023 worden gerapporteerd door het NMO Luisteronderzoek. De tabel bevat het marktaandeel en het weekbereik (x 1.000) voor de genoemde weken. Klik hier voor het overzicht van alle gemeten zenders in het NMO Luisteronderzoek.

Bron: NMO Luisteronderzoek, 13+, 06-24 uur, week 2 t/m 5 2023


1 februari 2023

Eerste publicatie NMO Luisteronderzoek

Audiomarkt stapt over op nieuwe meetmethode

Op 1 februari 2023 is de eerste publicatie van het volledig vernieuwde luisteronderzoek openbaar gemaakt. De nieuwe luistercijfers worden gemeten met de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen ‑adverteerders, mediabureaus en publishers- in vervulling om de luistercijfers te baseren op een elektronische, passieve meting.

De eerste publicatie die is vrijgegeven, bevat de luistercijfers vanaf week 1 tot en met week 4 van 2023. In het vervolg zal elke woensdag een nieuwe dataset worden uitgeleverd met de luistercijfers van de voorgaande meetweek. De meetweek loopt van maandag t/m zondag. De nieuwe cijfers komen steeds om 14 uur beschikbaar voor de markt.

In het NMO Luisteronderzoek participeren 87 zenders. Gezamenlijk bereikten zij in de eerste drie weken van 2023 gemiddeld 8,1 miljoen luisteraars per dag en gemiddeld 12,7 miljoen luisteraars per week. De gemiddelde luistertijd bedroeg in de eerste drie weken 1 uur en 13 minuten per dag. De gemiddelde luistertijd gemeten onder luisteraars was 2 uur en 15 minuten per dag.

Onderstaande tabel bevat het weekbereik en het marktaandeel voor de eerste drie afzonderlijke weken van het jaar én voor deze periode als geheel.

Bron: NMO Luisteronderzoek, 13+, 06-24 uur, week 1 t/m 3 2023

In de mediaplanning tools van Media Buying Systems, GfK Adware en TechEdge zijn alle zenders afzonderlijk opgenomen en zijn talrijke analyses op doelgroepen, tijdvakken en resultaattypen mogelijk. Ook kunnen deze software tools gebruikt worden voor planning en evaluatie van campagnes.

Nieuwe meter en nieuw panel

De MediaCell+ app registreert aan de hand van audiomatching welke zender ‘aan’ staat. Daarnaast kan watermarking (een onhoorbare code in het audiosignaal) worden ingezet om vast te stellen via welk platform wordt geluisterd, zoals FM, DAB+ of internet. Ook kan de app, door de RealityMine component, al het voor mediaconsumptie relevante onlineverkeer op de smartphone meten.

De metingen vinden plaats in het nieuwe, mede door Kantar opgebouwde, Multimedia Panel. Dit panel bestaat uit meer dan 3.100 panelleden en is representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Bij de doelgroep 13-17-jarigen wordt de meting uitgevoerd aan de hand van een e-diary.  De metingen onder 13-17-jarigen en onder 18+ worden gezamenlijk in één dataset uitgeleverd.

Vastgesteld is dat de zakelijke doelgroep “Business-to-Business” nog onvoldoende representatief vertegenwoordigd is in het nieuwe onderzoek, wat het lastig maakt om duiding te geven aan de cijfers. Vanuit NMO is er een actieplan opgesteld om de vertegenwoordiging van de zakelijke doelgroep te verbeteren, zodat de cijfers ook bruikbaar worden voor zenders die “Business-to-Business” als kerndoelgroep hebben.

Andere cijfers: luistergedrag is niet veranderd

Door de nieuwe meetmethode verandert de definitie van radio luisteren van ‘geluisterd volgens de respondent’ naar ‘technisch hoorbaar voor de meter’. De nieuwe passieve meting van het luistergedrag levert dan ook andere cijfers op. Hoewel het nieuwe luisteronderzoek andere cijfers rapporteert, is het belangrijk om te benadrukken dat het luistergedrag van consumenten natuurlijk niet daadwerkelijk is veranderd. Het luistergedrag wordt alleen anders gemeten. Eenzelfde audiocampagne heeft nog steeds dezelfde impact en effect als voorheen.

Meer mogelijkheden voor audio

De nieuwe meetmethode levert meer mogelijkheden op voor het (strategisch) plannen van reclamecampagnes op radio. De luisterdata zijn veel uitgebreider en fijnmaziger. De nieuwe methode meet en rapporteert op minuutniveau en er worden veel meer lineaire zenders gemeten, inclusief themazenders. Hierdoor wordt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in events en acties op radio. Daarnaast krijgt de markt veel sneller toegang tot de data. Luistercijfers worden voortaan op weekbasis ter beschikking gesteld, waar dat voorheen maandelijks was. Dit maakt het mogelijk om radiocampagnes te optimaliseren gedurende de looptijd.

Frans Kok, directeur Nationaal Luister Onderzoek (NLO), zegt over de eerste publicatie van het nieuwe luisteronderzoek het volgende: “Er is door alle stakeholders van NLO keihard gewerkt aan de totstandkoming van dit nieuwe luisteronderzoek. Nu is dan eindelijk het moment aangebroken waarop de cijfers naar buiten mogen en door iedereen gebruikt kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een onderzoek introduceren dat aansluit bij de ambities van het medium radio en het audioluistergedrag van de Nederlander. Ik ben ontzettend trots dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren.


22 december 2022

Transitie-index NMO Luisteronderzoek

Om gebruikers van de luistercijfers inzicht te geven in de verschillen tussen het nieuwe en het oude luisteronderzoek introduceert NMO de ‘Transitie-index’. Deze index geeft het verschil weer tussen de oude en nieuwe luisterdichtheid op 13+ voor het tijdvak van de hele week van 06.00 tot 24.00 uur. Daarnaast is er per zender inzicht in de index van één combinatie van specifieke doelgroep en tijdvak.

De index is gebaseerd op de NLO/GfK Radiolog currency-data van de periode okt-nov 2022 vs. NMO MediaCell+ testdata van de periode 3 oktober t/m 30 november 2022. Benadrukt wordt dat het hier om testdata gaat die een voorlopig karakter hebben.

Op 1 februari 2023 wordt het NMO Luisteronderzoek officieel gelanceerd, die dan de nieuwe currency zal leveren met data vanaf 1 januari 2023.

Herziene versie

Op 22 december is de transitie-index gepubliceerd. Helaas stond hierin een verkeerde index vermeld voor de zendergroep ORN voor de combinatie van de doelgroep 25-67 en tijdvak 07:00-19:00. In de onderstaande tabel is deze gecorrigeerd.


1 december 2022

Nieuwe publicatie: Bereikscijfers NPMM 2022-III

Op donderdag 1 december 2022 zijn de bereiksresultaten van NPMM 2022-III (NMO Print & Merken Monitor 2022-III) gepubliceerd. Deze publicatie bevat printbereiksresultaten van landelijke en regionale dagbladen en magazines op basis van de veldwerkperiode Q3 2021 t/m Q2 2022. Hiernaast zijn het digitale dag-, week-, en maandbereik van NOBO-merken uit Q2 2022 in de publicatie opgenomen. Verder bevat de publicatie merkbereik voor merken die zowel een printcomponent als een digitale component in NOBO hebben. 

U kunt de bereiksresultaten van NPMM 2022-III opvragen in het NOM Dashboard. 

Voor diegenen die recht hebben op de NOM bereiksdocumentatie is de volgende informatie over NPMM 2022-III beschikbaar: Resultaten, Merkenlijst, Onderzoeksverantwoording, Q&A. 

Klik hier om in te loggen in het NOM Dashboard.
Klik hier om in te loggen op de NOM website voor meer bereiksdocumentatie
Klik hier voor NPMM 2022-III Ranking mediamerken


NOM Dashboard
Het NOM dashboard is een gebruiksvriendelijke tool die toegang biedt tot alle beschikbare informatie over nieuwsmedia, magazines, vaktijdschriften en HAH-kranten. Alle leden / afnemers van NOM krijgen toegang tot de gedetailleerde informatie over nieuwsmedia, magazines en vaktijdschriften en HAH-kranten. Klik hier voor meer informatie over het abonnement op het NOM dashboard.

 

Update NMO

8 november 2022

Nieuw Nationaal Luisteronderzoek officieel van start in januari 2023

Eerste publicatie beschikbaar op 1 februari, daarna volgen wekelijkse leveringen

Op 1 januari 2023 start het volledig vernieuwde luisteronderzoek. Vanaf dat moment wordt het luistergedrag van de Nederlandse bevolking gemeten aan de hand van de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen  - adverteerders, mediabureaus en publishers- in vervulling om de luistercijfers te baseren op een elektronische, passieve meting.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Update NMO

29 september 2022

Verslag NMO Gebruikersbijeenkomst 22 september

Eerste volledige NMO-dataset is een feit

Nadat eerder Mediatrends 2022 werd gepresenteerd en het eerste kwartaal printbereik, kwam deze maand het eerste volledige jaar van de nieuwe ‘NMO Print & Merken Monitor’ (NPMM) beschikbaar. Dat betekent dat het print bereiksonderzoek nu volledig is overgestapt op de nieuwe meetmethode van Ipsos (voorheen GfK). Deze mijlpaal werd op donderdag 22 september gevierd in het Amstel Boathouse in Amsterdam.

Lees hier het verslag van de eerste NMO Gebruikersbijeenkomst.


13 september 2022

NMO Gebruikersbijeenkomst 22 september

NMO viert eerste mijlpaal print en digitale bereikscijfers

In september publiceert NOM de vierde publicatie onder de vlag van NMO (NPMM 2022-II). Deze publicatie zal de printbereikcijfers bevatten van de dagbladen en magazines over de periode Q2-2021 t/m Q1-2022. Naast de printbereikscijfers zullen hierin ook digitale bereikscijfers uit NOBO (Q1 2022) en de geïntegreerde mediamerken (print en digitaal) worden opgenomen.

De nieuwe dataset beslaat zoals gebruikelijk een periode van vier kwartalen, maar dit keer zijn álle metingen verricht door onderzoeksbureau Ipsos.

We nodigen je daarom van harte uit om deze mijlpaal samen met ons te vieren op donderdag 22 september van 12.00 tot 14.30 uur (inclusief lunch).

Locatie: het Amstel Boathouse aan de Amsteldijk 223, 1079 LK in Amsterdam (zie hieronder voor meer informatie over de bereikbaarheid). De gebruikersbijeenkomst staat helemaal in het teken van de nieuwe printbereikcijfers.

Heb je je nog niet aangemeld voor deze bijzondere bijeenkomst? Meld je aan via deze link


Bereikbaarheid Amstel Boathouse

Vanaf Centraal Station:

  • U kunt met de metrolijn 52 richting Station Zuid naar station Europaplein. Hier kunt u stadsbus 62 nemen naar bushalte President Kennedylaan. Vanaf centraal is er ook de mogelijkheid om metrolijn 51 richting Isolatorweg naar station Overamstel te nemen. Vanaf hier is de geschatte afstand ongeveer 15 minuten.

Vanaf Amstel Station

  • Hier neemt u stadsbus 62 naar bushalte President Kennedylaan. Vanaf dit punt is de geschatte tijd 6 minuten lopen naar Amstel Boathouse.
  • Ook kunt u te voet vanaf het Amstel Station naar Amstel Boathouse wandelen. De geschatte tijd hiervoor is 15 minuten.

Vanaf RAI:

  • Vanaf de RAI kunt u het beste stadsbus 62 nemen richting Amstelstation. U stapt uit bij bushalte President Kennedylaan en vanaf hier is het nog 6 minuten lopen naar onze locatie. Deze bus gaat om de 15 minuten.
  • Ook kunt u te voet vanaf station RAI naar Amstel Boathouse wandelen. De geschatte tijd hiervoor is 15 minuten.

Parkeren bij Amstel Boathouse

Amstel Boathouse ligt naast de A10 en beschikt over een parkeerterrein waar gasten gratis kunnen parkeren, zo lang er plaats is uiteraard. Anders kunt u uw auto ook in de straat parkeren, het is slechts een klein stukje lopen. 

Update NMO

30 augustus 2022

Benoeming directie NMO

Ton Schoonderbeek en Patricia Sonius gaan Nationaal Media Onderzoek leiden

Ton Schoonderbeek en Patricia Sonius gaan vanaf heden het ambitieuze en wereldwijd unieke crossmediale onderzoek naar een volgende fase brengen en een organisatie vormgeven die past bij de langetermijnambities van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Persbericht Benoeming directie NMO

Update NMO

4 augustus 2022

NMO en Nielsen gaan vijfjarige overeenkomst aan

NMO kiest Nielsen voor uitvoering van crossmedia monitoring

Nationaal Media Onderzoek (NMO), dat de belangen van de Nederlandse media-industrie behartigt, en Nielsen (NYSE: NLSN) kondigen vandaag een vijfjarige overeenkomst aan, waarbij Nielsen de exclusieve leverancier wordt van de Cross-Media Monitoring voor TV, Radio en Digital.

Vanaf 1 januari 2023 zal Nielsen haar producten en diensten inzetten om inzicht te geven in de cross-mediale content en reclamecampagnes die op televisie- en radiozenders worden uitgezonden op de Nederlandse markt. Ook het classificeren en harmoniseren van digitale campagnes zal onderdeel zijn van de Cross-Media Monitoring oplossing die Nielsen gaat leveren aan NMO.

Persbericht (Nielsen) NMO kiest Nielsen voor uitvoering crossmedia monitoring

Update NMO

12 juli 2022

Derde publicatie beschikbaar

Nieuwe publicatie: Bereikscijfers NPMM 2022-I

Op dinsdag 12 juli 2022 zijn de bereiksresultaten van NPMM-DGM 2022-I (NMO Print & Merken Monitor – Doelgroep Monitor 2022-I) gepubliceerd. Deze publicatie bevat printbereiksresultaten van landelijke en regionale dagbladen en magazines op basis van de veldwerkperiode Q1 2021 t/m Q4 2021. Hiernaast zijn het digitale dag-, week-, en maandbereik van NOBO-merken uit Q4 2021 in de publicatie opgenomen. Verder bevat de publicatie merkbereik voor merken die zowel een printcomponent als een digitale component in NOBO hebben. 

U kunt de bereiksresultaten van NPMM 2022-I opvragen in het NOM Dashboard. 

Voor diegenen die recht hebben op de NOM bereiksdocumentatie is de volgende informatie over NPMM-DGM 2022-I beschikbaar: Resultaten, Merkenlijst, Onderzoeksverantwoording, Q&A. 

Klik hier om in te loggen in het NOM Dashboard.
Klik hier om in te loggen op de NOM website voor meer bereiksdocumentatie
Klik hier voor NPMM 2022-I Ranking mediamerken

NOM Dashboard

NOM dashboard is een gebruiksvriendelijke tool die toegang biedt tot alle beschikbare informatie over nieuwsmedia, magazines, vaktijdschriften en HAH-kranten. Alle leden / afnemers van NOM krijgen toegang tot de gedetailleerde informatie over nieuwsmedia, magazines en vaktijdschriften en HAH-kranten. Een abonnement is aan te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Update NMO

12 juli 2022

NMO publiceert RfP Cross Media

NMO start tender voor integratie bereiksonderzoeken

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) bevindt zich in de opbouwfase. In eerste instantie worden alle afzonderlijke bereiksonderzoeken vernieuwd en verbeterd. Daarna is het doel om de diverse onderdelen bij elkaar te brengen, zodat er één cross-mediale dataset ontstaat waarmee de markt op strategisch niveau kan plannen.

Voor het integreren van alle relevante datasets is een “Request for Proposal” (RfP) geschreven -getiteld “NMO Cross Media”- die op 12 juli 2022 is vrijgegeven. Aan bureaus met ervaring op dit terrein wordt gevraagd om zich voor 25 juli te melden als geïnteresseerde en uiterlijk 1 november een voorstel uit te brengen.

Persbericht NMO publiceert RfP Cross Media

Update NMO

11 juli 2022

Update Nationaal Media Onderzoek

NMO Summer Update

Op 7 juli vond de NMO Summer Update plaats. Hoe gaat het Nederlandse mediabereiksonderzoek op termijn de huidige meetstandaarden voor lezen, luisteren, kijken en digitale mediaconsumptie vervangen? Welke onderdelen zijn al gerealiseerd en welke onderdelen zullen in de tweede helft van 2022 live gaan? In dit webinar gaven de vier initiatiefnemers NLO, NOM, SKO en VINEX antwoorden op deze vragen en werd meer verteld over de vorderingen van het Nationaal Media Onderzoek.

Bekijk het webinar en lees het verslag.

Update NMO

24 juni 2022

Update Nationaal Media Onderzoek

NMO Summer Update 7 juli

Het nieuwe Nationaal Media Onderzoek (NMO) staat volop in de steigers. Op donderdag 7 juli (van 16.00 tot 17.00 uur) vindt de NMO Summer Update plaats. De vier initiatiefnemers NLO, NOM, SKO en VINEX praten je bij over de vorderingen van het NMO.

Kom tijdens het webinar meer te weten over hoe het Nederlandse bereiksonderzoek op termijn de huidige meetstandaarden voor lezen, luisteren, kijken en digitale mediaconsumptie gaat vervangen. Je krijgt een update over de onderdelen die al gerealiseerd zijn en over de onderdelen die de komende periode live zullen gaan.

Ben je benieuwd naar de vorderingen, meld je dan aan voor de NMO Summer Update op donderdag 7 juli!

Aanmelden voor de NMO Summer Update

Update NMO

7 april 2022

Tweede publicatie beschikbaar

Nieuwe publicatie: Bereikscijfers NPMM 2021-IV

Op donderdag 24 maart 2022 zijn de bereiksresultaten van NMO Print & Merken Monitor 2021-IV (NPMM 2021-IV) gepubliceerd. Deze publicatie bevat printbereiksresultaten van landelijke en regionale dagbladen en magazines op basis van de veldwerkperiode Q4 2020 t/m Q3 2021. Hiernaast zijn het digitale dag-, week-, en maandbereik van NOBO-merken uit Q3 2021 in de publicatie opgenomen. Verder bevat de publicatie merkbereik voor merken die zowel een printcomponent als een digitale component in NOBO hebben. 

U kunt de bereiksresultaten van NPMM 2021-IV opvragen in het NOM Dashboard. 

Voor diegenen die recht hebben op de NOM bereiksdocumentatie is de volgende informatie over NPMM 2021-IV beschikbaar: Resultaten, Merkenlijst, Onderzoeksverantwoording, Q&A. 

Klik hier om in te loggen in het NOM Dashboard.
Klik hier om in te loggen op de NOM website voor meer bereiksdocumentatie
Klik hier voor NPMM 2021-IV Ranking mediamerken

NOM Dashboard

NOM dashboard is een gebruiksvriendelijke tool die toegang biedt tot alle beschikbare informatie over nieuwsmedia, magazines, vaktijdschriften en HAH-kranten. Alle leden / afnemers van NOM krijgen toegang tot de gedetailleerde informatie over nieuwsmedia, magazines en vaktijdschriften en HAH-kranten. Een abonnement is aan te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Update NMO

8 maart 2022

NMO publiceert eerste rapportage Mediatrends

NMO Mediatrends 2021 beschikbaar

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft voor het eerst “NMO Mediatrends” gepubliceerd. Dit onderzoek is de volwaardige opvolger van de Media Standaard Survey (MSS) dat tussen 2014 en 2018 werd uitgevoerd in opdracht van SKO, NLO, NOM en VINEX. NMO Mediatrends is binnen het nieuwe NMO de bron als het gaat om de samenstelling van doelgroepen en het bezit en gebruik van de vele devices. Ook vormt de output van NMO Mediatrends de basis voor de verschillende wegingen binnen NMO.

Lees het bijbehorende persbericht van 8 maart 2022

Lees en download NMO Mediatrends 2021

NMO Mediatrends 2021

6 december 2021

Eerste publicatie onder de vlag van het Nationaal Media Onderzoek (NMO)

Nieuwe publicatie: Bereikscijfers NPMM 2021-III

De eerste publicatie onder de vlag van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) is een feit. Op maandag 6 december 2021 zijn de bereiksresultaten van NMO Print & Merken Monitor 2021-III (NPMM 2021-III) gepubliceerd. Deze publicatie bevat printbereiksresultaten van landelijke en regionale dagbladen en magazines op basis van de veldwerkperiode Q3 2020 t/m Q2 2021. Hiernaast zijn het digitale dag-, week-, en maandbereik van NOBO-merken uit Q2 2021 in de publicatie opgenomen. Verder bevat de publicatie merkbereik voor merken die zowel een printcomponent als een digitale component in NOBO hebben.

De bereiksresultaten van NPMM 2021-III zijn op te vragen in het NOM Dashboard.

Voor diegenen die recht hebben op de NOM bereiksdocumentatie is de volgende informatie over NPMM 2021-III beschikbaar: Resultaten, Merkenlijst, Onderzoeksverantwoording, Q&A.

Klik hier om in te loggen in het NOM Dashboard.
Klik hier om in te loggen op de NOM website voor meer bereiksdocumentatie
Klik hier voor NPMM 2021-III Ranking mediamerken

NOM Dashboard

NOM dashboard is een gebruiksvriendelijke tool die toegang biedt tot alle beschikbare informatie over nieuwsmedia, magazines, vaktijdschriften en HAH-kranten. Alle leden / afnemers van NOM krijgen toegang tot de gedetailleerde informatie over nieuwsmedia, magazines en vaktijdschriften en HAH-kranten. Een abonnement is aan te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Update NMO

23 november 2021

Update Nationaal Media Onderzoek

Voorbereidingen NMO in volle gang

Op 15 april 2021 is het Nationaal Media Onderzoek gelanceerd. In de maanden daarna is er veel gebeurd. Op 18 november vond een webinar plaats, waarbij een update werd gegeven over de voortgang van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek. Alle organisaties voor mediabereiksonderzoek in Nederland kwamen hierbij aan het woord: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX).

MTalks Onderzoek / De urgentie van een nieuw Nationaal Media Onderzoek (NMO)

Maandag 6 december 2021 organiseert MWG een MTalks over het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek "NMO". NMO is een wereldprimeur, maar wat is de impact op de Nederlandse marketing-communicatie industrie?

Wat kun je straks met de data en welke nieuwe inzichten kunnen gaan ontstaan? Waarom is crossmediaal bereiksonderzoek zo belangrijk en wat verandert er voor adverteerders, bureaus en exploitanten? In deze MTalks wordt alles uit de doeken gedaan.

Kortom: een sessie voor iedereen die (wel eens) te maken heeft met het inkopen en evalueren van campagnes en mediakanalen!

Meld je hier aan

Update NMO

28 juni 2021

Highlights Cross Media Café – Media en bereik: datazaken

Crossmediaal inzicht in gedrag mediagebruiker, op een veilige manier

In het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni ging moderator Monique van Dusseldorp in gesprek met verschillende organisaties over nieuwe mogelijkheden rondom het verzamelen van data. Een van de grootste ontwikkelingen in het medialandschap de afgelopen jaren, is het gebruik van data. De mediabranche is op zoek naar nieuwe manieren om data te verzamelen, zonder daarbij de privacy van consumenten te hoeven schenden.

Sjoerd Pennekamp, directeur van Stichting KijkOnderzoek was te gast om meer te vertellen over de manier waarop het Nationaal Media Onderzoek (NMO) omgaat met gebruikersdata en waarom bij deze nieuwe manier van dataverzameling de privacy van de mediagebruiker gewaarborgd is.

Bekijk alle highlights van het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni.

Cross Media Cafés

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, organiseert Media Perspectives gedurende het jaar diverse Cross Media Cafés. Dit zijn bijeenkomsten voor mediaprofessionals waar de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd op het gebied van media, technologie en innovatie.

Brede lancering NMO

18 mei 2021

PUBLICATIE EISENPAKKET MEDIA MONITORING NATIONAAL MEDIA ONDERZOEK (NMO)

Crossmediale monitoring en rapportage van content en reclame

De organisaties voor bereiksonderzoek in Nederland publiceren gezamenlijk een Request for Proposal (RfP) voor media monitoring binnen het nieuwe Nationaal Media Onderzoek (NMO). Eerder zijn de contracten voor de bereiksmetingen ten behoeve van NMO gegund aan Kantar en Ipsos. Nu is het moment aangebroken om de registratie, classificatie en harmonisatie van content en reclame binnen dit onderzoek vorm te geven. Zowel voor de individuele mediumtypen als crossmediaal, zodat duidelijk is aan welke media-inhoud het Nederlandse publiek is blootgesteld. Aan onderzoeksbureaus en andere bedrijven met ervaring op dit gebied wordt gevraagd om met voorstellen te komen. Het doel is om in het najaar van 2021 tot een keuze te komen.

De RfP moet leiden tot een nieuwe, gezamenlijke standaard voor het monitoren en rapporteren van content en reclame binnen TV, radio en online.

Lees meer in het persbericht

Brede lancering NMO

19 april 2021

samenvatting webinar 15 april 2021

Brede lancering NMO

Afgelopen donderdag vond de lancering plaats van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek NMO. Het Nationaal Media Onderzoek - zoals het onderzoek voluit heet - presenteerde zich aan de markt via een webinar, met als gastvrouw Amber ‘Kassa’ Kortzorg. Zij ontving een keur aan intern- en extern betrokkenen en ondervroeg hen over alle aspecten van NMO en de implicaties ervan op de inzet van media door adverteerders en bureaus. De conclusie is dat de verwachtingen marktbreed hooggespannen zijn van deze wereldprimeur van vaderlandse polderbodem.

Brede lancering NMO

31 maart 2021

SKO, NLO, NOM en VINEX besluiten tot integrale samenwerking in bereiksonderzoek

Nationaal Media Onderzoek gaat van start

Na een intensief tenderproces zijn Kantar en Ipsos door SKO, NLO, NOM en VINEX geselecteerd om het nieuwe geïntegreerde bereiksonderzoek op te zetten. Onder de nieuwe naam Nationaal Media Onderzoek (NMO) zal het bereik van televisie, radio, print en online worden gemeten en gaat het op termijn de huidige standaarden vervangen. Elk afzonderlijk bereiksonderzoek wordt daarbij vernieuwd en sterk verbeterd. De crossmediale opzet van het nieuwe onderzoek is een wereldprimeur. Nog niet eerder worden genoemde mediakanalen op deze manier gezamenlijk gemeten en gerapporteerd.

Persbericht - NMO gaat van start


2 juli 2018

Publicatie eisenpakket nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

Onderzoek brengt kijken, lezen en luisteren samen

Op 2 juli 2018 hebben de organisaties voor bereiksonderzoek in Nederland gezamenlijk een Request for Proposal (RfP) gepubliceerd voor de opzet en uitvoering van een nieuw mediabereiksonderzoek. Hiermee is Nederland het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een crossmediaal bereiksonderzoek. Dit onderzoek gaat het 'kijken', 'lezen' en 'luisteren' naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samenbrengen.

De RfP moet leiden tot een nieuwe, gezamenlijke standaard voor het meten en rapporteren van bereik van media en reclame. Meer informatie vind je in onderstaand persbericht.

Publicatie eisenpakket nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

TMAM RfP

© 2023 Nationaal Media Onderzoek | Privacy Statement