Skip to main content

NMO DECISION MAKERS SURVEY 2023

Met kleine aanpassingen nu volledig uitgevoerd door Ipsos

De Decision Makers Survey (DMS) maakt voortaan onderdeel uit van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Op 5 oktober wordt NMO Decision Makers Survey 2023 gepubliceerd. Deze publicatie bestaat volledig uit metingen die door onderzoeksbureau Ipsos zijn uitgevoerd. In de opzet is een aantal zaken aangepast.  

Waarom een onderzoek onder decision makers?

NMO Decision Makers Survey is hét bereiksonderzoek in Nederland dat het mediagedrag van zakelijke beslissers in kaart brengt. Het onderzoek levert bereikscijfers over alle mediumtypen en platformen waarop de belangrijkste mediamerken voor zakelijke beslissers actief zijn. Naast print / digitale replica’s gaat het om websites, apps, een radiozender en een TV-zender.

Het onderzoek werd voorheen uitgevoerd in opdracht van Stichting DMS, daarna enkele jaren door NOM en nu maakt het volledig onderdeel uit van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Voor NMO Decision Makers Survey worden elk jaar 1.350 decision makers in Nederland ondervraagd. Naast de beslissers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), zijn ook de beslissers in de grootzakelijke markt (GZM) goed vertegenwoordigd.

De dataset van het onderzoek wordt één keer per jaar ter beschikking gesteld aan de deelnemende publishers en andere afnemers. Elke publicatie is gebaseerd op twee jaar data en bevat de gegevens van 2.700 decision makers (‘rolling sample’).

Wat is er aangepast in NMO Decision Makers survey 2023 t.o.v. 2022?

Bij vergelijkingen met oudere DMS-publicaties dient rekening te worden gehouden met een aantal aanpassingen in de opzet van het onderzoek. Deze aanpassingen zijn grotendeels ingezet bij de overgang naar NMO, dus in het veldwerkjaar 2021. DMS 2022 (waarvoor het veldwerk in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden) was dus een combinatie van de oude en de nieuwe opzet.

Met NMO Decision Makers Survey 2023 (veldwerk Q2 2021 t/m Q1 2023) gaan we volledig over op de nieuwe opzet en zijn de volgende aanpassingen voltooid:

  • De populatie van de decision makers is uitgebreid.
    • Waar voorheen de branches ‘Sport’, ‘Recreatie’ en ‘Cultuur’ buiten beschouwing werden gelaten, zijn nu decision makers uit ALLE branches opgenomen in het onderzoek.
    • In de branche ‘(Semi-)overheid’ (Zorg en Overheid) waren voorheen alleen decision makers in vestigingen met minimaal tien werknemers opgenomen in de onderzoekspopulatie, nu horen de decision makers in alle vestigingen vanaf twee werknemers erbij.
    • De lijst met gebieden waar een decision maker verantwoordelijk voor kan zijn, is uitgebreid met onder meer ‘operationele zaken’ en ‘data’.
  • De populatiebronnen zijn aangepast omdat de oude bronnen niet langer geschikt waren vanwege de privacywetgeving (AVG).
  • De weegtargets zijn aangepast aan de nieuwe definitie van de onderzoekspopulatie en de nieuwe populatiebronnen. Nu wordt er gewogen naar gegevens over functionarissen uit ‘NMO Mediatrends’ waarop een weging op zakelijke doelgroepen naar CBS en de (D&IN) Gouden Standaard wordt toegepast.

De nieuwe populatiedefinitie en de overgang op de nieuwe populatiebronnen zijn future-proof; er wordt in 2024 geen nieuwe ontwikkeling hierin verwacht.

Wat zijn de gevolgen van de aanpassingen?

Het gevolg van bovenstaande aanpassingen is dat er geen vergelijking met eerdere publicaties kan worden gemaakt. We rapporteren in NMO Decision Makers Survey 2023 over 878.000 decision makers t.o.v. van 605.000 decision makers in 2022, een toename van 45%. De groei heeft vooral plaatsgevonden in de GZM en bij de (semi-)overheid. Verder zitten er minder financieel directeuren in het onderzoek dan voorheen (niet alleen procentueel, maar ook in absolute aantallen).

Het veldwerk van de nieuwe dataset beslaat de periode Q2 2021 t/m Q1 2023. Omdat kenmerken uit de Doelgroep Monitor (DGM) alleen per kalenderjaar meegegeven kunnen worden, ontbreken de DGM-achtergrondvariabelen in de dataset van NMO Decision Makers Survey 2023. Het gaat onder andere om informatie over interesses, activiteiten en personenauto’s. Deze DGM-kenmerken worden bij een volgende publicatie van NMO Decision Makers Survey weer toegevoegd.

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Martijn Brinkhoff

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.