Skip to main content

BEREIKSEIS VAN MINIMAAL VIJF MINUTEN AANEENGESLOTEN LUISTEREN VERVALT

Nieuw audiomatching-algoritme maakt rapportageregel overbodig

Bij het rapporteren van de luistercijfers gelden regels zodat iedere gebruiker van de data dezelfde uitgangspunten hanteert. Een van de regels voor externe publicaties was dat het bereik van een zender gebaseerd moet zijn op minimaal vijf minuten aaneengesloten luisteren. Indien een panellid minder dan vijf minuten aaneengesloten naar een zender heeft geluisterd, dan telt hij of zij niet mee in het bereiksresultaat van deze zender. Deze rapportageregel komt nu, met de introductie van het nieuwe audiomatching-algoritme, te vervallen. Er is met ingang van week 40 geen rapportageregel meer nodig die de ondergrens voor het extern rapporteren van bereik bepaalt.

Bij de introductie van het NMO Luisteronderzoek is gekozen om een rapportageregel te hanteren voor externe rapportages van bereik, namelijk ‘minimaal vijf minuten aaneengesloten geluisterd’. Destijds is dit als tijdelijke oplossing gekozen om het aantal ‘false positives’ te reduceren en om zo voor meer stabiliteit van de data te zorgen.

NMO heeft onderzocht of de bereikseis kan vervallen met de introductie van het nieuwe audiomatching-algoritme. Analyses wijzen uit dat dat goed mogelijk is. Door het toepassen van het aangepaste audiomatching-algoritme zal het aantal ‘false positives’ dusdanig verkleind worden dat een ondergrens van vijf minuten aaneengesloten luisteren bij externe rapportages niet meer nodig is.

NMO en de Technische Commissie van het luisteronderzoek adviseren het nieuwe audiomatching-algoritme én het loslaten van de bereikseis gelijktijdig door te voeren. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.