Skip to main content

SIMULCAST IN NMO LUISTERONDERZOEK VANAF WEEK 38 OPGELOST

Doordat de metingen van het NMO Luisteronderzoek zijn gebaseerd op audiomatching, bestaat er een kans dat ook ander vergelijkbaar geluid, zoals dat van een TV-uitzending, meegenomen wordt in de resultaten van een radiozender. De Technische Commissie van NMO heeft samen met Ipsos gewerkt aan oplossingen en regels opgesteld. Bij de levering van de luistercijfers van week 38 op 27 september wordt  het grootste deel van de regels toegepast en zijn, op één situatie na, alle simulcast-situaties opgelost.

Grofweg gaat het bij simulcast om vijf situaties. Vrijwel alle situaties kunnen opgelost worden door middel van encoding, een tweede techniek naast audiomatching om zenders te herkennen. Bij encoding wordt een voor het menselijk oor onhoorbare code met het audiosignaal meegestuurd. Op die manier kan exact worden vastgesteld of het door de meter opgepikte geluidspatroon hoort bij de juiste zender.

Hieronder staan de vijf simulcast-situaties op een rij.

  1. Langdurige simulcast op meerdere radiozenders, zoals bij Radio555. Een correcte toewijzing is lastig omdat het om meerdere zenders gaat en omdat de uitzending relatief lang duurt. Dan ontbreekt vaak de nodige informatie over het luistergedrag vóór en ná de gemeten luistersessie op basis waarvan bepaald kan worden welke specifieke zender het betrof. Gelukkig komt deze situatie heel sporadisch voor. De oplossing hierbij is dat het luistergedrag enkel op basis van encoding wordt gerapporteerd, waarbij de juiste zender wordt gedetecteerd.
  2. Muziek via een streamingdienst (of eigen muziek) op exact hetzelfde moment waarop een radiozender ook dit nummer ten gehore brengt. Deze situatie is lastig op te lossen en komt vrijwel nooit voor. Bovendien zal de situatie niet langer dan drie tot vier minuten duren en zal het nooit commerciële content bevatten; de gevolgen zijn dan ook minimaal. Vanwege voornoemde redenen, wordt deze simulcast-situatie niet opgelost.
  3. De uitzending van een nieuwsbericht of andere gebeurtenis met exact hetzelfde geluid simultaan op radio én TV, zoals bijvoorbeeld een persconferentie van de minister-president of de kersttoespraak van de Koning. Ten opzichte van de eerstgenoemde situatie is hier het verschil dat het fragment óók op televisie te zien en te horen is. Op basis van de encoding kan worden gedetecteerd welk deel kijkgedrag is en dat zal uit de radiodata gefilterd worden.
  4. Een sportwedstrijd of muziekevent gelijktijdig uitgezonden op radio en TV met beide een eigen audiodescriptie, zoals ‘The Passion’, ‘Eurovisie Songfestival’, ‘Musical Awards’, ‘Tour de France’, ‘Formule 1 Race’ of een live voetbalwedstrijd. Ook hier wordt het kijkgedrag uit de radiodata gefilterd via encoding.
  5. Een radio-uitzending/event simultaan uitgezonden op TV, zoals ‘Evergreen Top 1000’, ‘Top 2000’, ‘538 Koningsdag’ of ‘ORN-dagtelevisie’ in de radiostudio. De gekozen aanpak hangt af van de wijze waarop de commerciële content is ingekocht. Wanneer de blokken verkocht worden via radio-GRP’s, dan wordt het TV-kijkgedrag uit de luisterdata gefilterd via encoding. Wanneer de radio-blokken worden overschreven door TV-blokken, dan gelden andere regels. Deze regels moeten door het bestuur nog worden vastgesteld.

Voor alle situaties geldt dat bekend moet zijn dat er simulcast kan optreden. Dit kan vooraf worden aangegeven door de zenders en het kan ook achteraf worden vastgesteld op basis van de data. NMO heeft hiertoe een procedure ontwikkeld.