Skip to main content

Lezen van digitale replica’s nu ook onderdeel van gemiddeld bereik dagbladen

Met de publicatie van de NMO Print & Merken Monitor (NPMM) 2023-IV wordt nu ook inzichtelijk wat het bereik van digitale replica’s van dagbladen is. Voorheen maakte het bereik van digitale replica’s geen onderdeel uit van de printbereiksdata. Dat is nu wel het geval door data uit NMO Online toe te voegen. Door de combinatie van print en digitaal krijgt de markt inzicht in het totale editiebereik van dagbladen.

Een digitale replica is een exacte kopie van de papieren versie van een dagblad. De digitale replica moet minimaal dezelfde redactionele en commerciële content bevatten, maar mag ook meer bieden, zoals een extra advertentie. Het bereik van een digitale replica wordt gemeten in NMO Online volgens een door de markt goedgekeurde methodiek: er wordt bereik gerealiseerd op het moment dat de digitale replica van een titel geopend wordt in een app of in een browser.

Bij NPMM 2023-IV bestaat de veldwerkperiode voor het printgedeelte uit vier kwartalen (Q4 2022 t/m Q3 2023). Voor de rapportage van de digitale replica’s wordt het laatste kwartaal (Q3 2023) als basis genomen. Beide bronnen worden door middel van fusie samengebracht in één dataset. De fusie is uitgevoerd door Ipsos I&O en stond onder begeleiding van de NMO-Expertgroep ‘Digitale replica’.

Patricia Sonius, directeur onderzoek van NMO, over de toevoeging van digitale replica’s: “In de huidige gedigitaliseerde wereld levert het gemiddeld bereik van alleen print een incompleet beeld op. Door het bereik van digitale replica’s van dagbladen ook mee te nemen in de cijfers, bieden we inzicht in het totale bereik. Dat is voor alle gebruikers van NPMM-data een enorme aanwinst. Ik ben er trots op dat we dat met elkaar hebben weten te bewerkstelligen.

Bron: NPMM 2023-IV