Skip to main content

NMO start tender voor integratie bereiksonderzoeken

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) bevindt zich in de opbouwfase. In eerste instantie worden alle afzonderlijke bereiksonderzoeken vernieuwd en verbeterd. Daarna is het doel om de diverse onderdelen bij elkaar te brengen, zodat er één cross-mediale dataset ontstaat waarmee de markt op strategisch niveau kan plannen.

Voor het integreren van alle relevante datasets is een “Request for Proposal” (RfP) geschreven -getiteld “NMO Cross Media”- die op 12 juli 2022 is vrijgegeven. Aan bureaus met ervaring op dit terrein wordt gevraagd om zich voor 25 juli te melden als geïnteresseerde en uiterlijk 1 november een voorstel uit te brengen.

Persbericht NMO publiceert RfP Cross Media