Skip to main content

Statement NMO-bestuur m.b.t. nieuwe rapportageregels NMO Kijkonderzoek

Op verzoek van RTL, Talpa en NPO heeft het Bestuur van het Kijkonderzoek besloten alleen de definitieve kijkcijfers (inclusief uitgesteld kijken tot en met zes dagen na uitzending) extern te publiceren. Hiermee doen we meer recht aan het veranderend kijkgedrag in Nederland en sorteren we voor op het toevoegen van kijken op andere apparaten en platforms in de volgende fase.

Zenders hebben vanaf 28 augustus zelf de mogelijkheid om voorlopige kijkcijfers over hun eigen programma’s te publiceren, mits ze dit terughoudend doen. Het uitgangspunt is maximaal één persbericht per zender per week.

Behalve de zenders houden ook de mediabureaus en TV-producenten toegang tot voorlopige cijfers. Zij mogen deze cijfers uitsluitend intern gebruiken.

Het bestuur vraagt de afnemers van de data opnieuw om de nieuwe rapportageregels te eerbiedigen. Indien dit onverhoopt niet gebeurt, dan worden de consequenties door het bestuur intern besproken en afgehandeld.