Skip to main content

21 december 2022

Transitie-index NMO Luisteronderzoek

Om gebruikers van de luistercijfers inzicht te geven in de verschillen tussen het nieuwe en het oude luisteronderzoek introduceert NMO de ‘Transitie-index’. Deze index geeft het verschil weer tussen de oude en nieuwe luisterdichtheid op 13+ voor het tijdvak van de hele week van 06.00 tot 24.00 uur. Daarnaast is er per zender inzicht in de index van één combinatie van specifieke doelgroep en tijdvak.

De index is gebaseerd op de NLO/GfK Radiolog currency-data van de periode okt-nov 2022 vs. NMO MediaCell+ testdata van de periode 3 oktober t/m 30 november 2022. Benadrukt wordt dat het hier om testdata gaat die een voorlopig karakter hebben.

Op 1 februari 2023 wordt het NMO Luisteronderzoek officieel gelanceerd, die dan de nieuwe currency zal leveren met data vanaf 1 januari 2023.

Herziene versie

Op 22 december is de transitie-index gepubliceerd. Helaas stond hierin een verkeerde index vermeld voor de zendergroep ORN voor de combinatie van de doelgroep 25-67 en tijdvak 07:00-19:00. In de onderstaande tabel is deze gecorrigeerd.

Kijk naar onderstaande video voor een uitleg van de Transitie-index: