Skip to main content

AUDIOMATCHING NMO LUISTERONDERZOEK VERBETERD

Vrijwel alle ‘false positives’ uit meting verwijderd

Het NMO Luisteronderzoek maakt gebruik van ‘audiomatching’ om zenders te herkennen. Heel af en toe leidde dat tot ‘false positives’ waarbij onterecht bereik werd toegekend aan een zender. Bij de levering van de luistercijfers van week 40 op 11 oktober wordt een nieuw en verbeterd audiomatching-algoritme toegepast en behoren de ‘false positives’ grotendeels tot het verleden.

In het NMO Luisteronderzoek worden momenteel 95 radiozenders gerapporteerd. Een aantal van die zenders liet bereik zien dat als onrealistisch hoog werd beschouwd, dit was met name zichtbaar bij de wat kleinere zenders. Een veronderstelling was dat dit bereik voor een belangrijk deel was gebaseerd op ‘false positives’. In samenwerking met de Technische Commissie (TC) van NMO heeft Ipsos gewerkt aan een oplossing. De oplossing bestaat uit een sterk verbeterd audiomatching-algoritme. Door de toepassing van dit algoritme wordt een groot aantal ‘false positives’ vermeden.

De nieuwe procedure (‘loop-detection’ genaamd) is uitgebreid getest en door de TC geëvalueerd. Uit de testperiode van data van vier weken bleek bij 48 zenders dat het weekbereik (18+) nagenoeg gelijk bleef of licht daalde met maximaal 1%. Bij 47 kleinere zenders was een lichte daling in weekbereik te zien; de maximale daling bedroeg 2,7%. Voornoemde effecten zijn het gevolg van het verwijderen van de false positives en zijn daarom ook logisch verklaarbaar.

Het effect van de aangepaste audiomatching-algoritme op de luistertijd is gering: die daalde in de testperiode onder de doelgroep 18+ met 0,8% (van gemiddeld 83,6 minuten per dag naar gemiddeld 82,9 minuten per dag).

De TC van NMO beschouwt het nieuwe audiomatching-algoritme als een sterke verbetering van het audiomatching-proces en adviseert het bestuur om dit standaard toe te passen bij de verwerking van de data. Het bestuur heeft dit advies overgenomen.