Skip to main content

Onderzoek

In het Nationaal Media Onderzoek werken de onderzoeksbureaus Kantar en Ipsos nauw samen aan geïntegreerd mediabereiksonderzoek voor het meten en rapporteren van lezen, luisteren, kijken en online gedrag.

Het Nationaal Media Onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

NMO Mediatrends

Bij de start van NMO verzamelt een nieuw establishment survey de normcijfers over het gebruik van media door de Nederlandse populatie. De naam van dit onderzoek is: NMO Mediatrends. Ipsos levert het fundament voor deze nieuwe cijfers. Bekijk en download de eerste publicatie: NMO Mediatrends 2021

NMO Printonderzoek & NMO Consumentenonderzoek

Ipsos is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Printonderzoek en het Consumentenonderzoek, ook wel bekend als de Doelgroep Monitor (DGM). De uitgebreide doelgroepinformatie uit dit onderzoek wordt met alle andere datasets meegeleverd.

NMO Luisteronderzoek

De nieuwe luistercijfers voor radio zijn gebaseerd op een meetmethode waarbij de kern bestaat uit een meting via een smartphone-app. Hiervoor wordt de MediaCell app van Ipsos gebruikt, die passief het luistergedrag op alle apparaten en platformen meet. Het Multimedia Panel levert naast de luistercijfers ook inzicht in het online gedrag op de smartphone en is bovendien een aanvulling op de kijkcijfers.

NMO Kijkonderzoek

Kantar levert de nieuwste meter (People Meter 7) om het kijkgedrag per televisietoestel te meten. Het ‘kijkkastje’ waarmee panelleden zich aanmelden als ze gaan kijken, wordt vervangen door een tablet voorzien van de laatste meettechnologie. De nieuwe generatie TV-meter maakt het mogelijk om addressable TV-campagnes te registreren. De MediaCell-app van Ipsos zal in het nieuwe onderzoek ook TV-zenders registreren, waarmee de meting van TV in panelomvang wordt verdubbeld.

NMO Online

De huishoudens in het kijkerspanel worden ook voorzien van een Focal Meter van Kantar. De Focal Meter is een routertechniek die al in tien markten wereldwijd in gebruik is en alle IP-gedistribueerde content kan meten. Deze data worden gecombineerd met de online data uit het MediaCell panel dat ook de luistercijfers levert en met een extra geworven huishoudpanel waarin alleen de Focal Meter van Kantar wordt geplaatst. Voor online rapportages worden de paneldata gecombineerd met censusdata. Met deze opzet kan het online kijken, lezen en luisteren nauwkeurig in kaart worden gebracht en aan de andere datasets worden toegevoegd: denk hierbij aan TV kijken via websites en apps op andere apparaten dan het tv-toestel en het online lezen van kranten en tijdschriften. Daarnaast levert deze opzet ook de online bereikscijfers voor websites en apps.

NMO Crossmedia

De laatste fase in de bouw van het NMO is het koppelen van de verschillende datasets. Een fusie van datasets wordt ondersteund door een overlap van de individuele panels, meters en vragenlijsten. Hiermee wordt het mogelijk om een crossmediale dataset te creëren op medium- en campagneniveau.

Video animatie

In deze video animatie worden de bovenstaande onderdelen van Nationaal Media Onderzoek stap-voor-stap uitgelegd. Een Engelse versie van de video is beschikbaar op deze pagina