Nieuws

28 juni 2021

Highlights Cross Media Café – Media en bereik: datazaken

Crossmediaal inzicht in gedrag mediagebruiker, op een veilige manier

In het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni ging moderator Monique van Dusseldorp in gesprek met verschillende organisaties over nieuwe mogelijkheden rondom het verzamelen van data. Een van de grootste ontwikkelingen in het medialandschap de afgelopen jaren, is het gebruik van data. De mediabranche is op zoek naar nieuwe manieren om data te verzamelen, zonder daarbij de privacy van consumenten te hoeven schenden.

Sjoerd Pennekamp, directeur van Stichting KijkOnderzoek was te gast om meer te vertellen over de manier waarop het Nationaal Media Onderzoek (NMO) omgaat met gebruikersdata en waarom bij deze nieuwe manier van dataverzameling de privacy van de mediagebruiker gewaarborgd is.

Bekijk alle highlights van het Cross Media Café ‘Media en bereik: datazaken’ van 22 juni.

Cross Media Cafés

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, organiseert Media Perspectives gedurende het jaar diverse Cross Media Cafés. Dit zijn bijeenkomsten voor mediaprofessionals waar de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd op het gebied van media, technologie en innovatie.

Brede lancering NMO

18 mei 2021

PUBLICATIE EISENPAKKET MEDIA MONITORING NATIONAAL MEDIA ONDERZOEK (NMO)

Crossmediale monitoring en rapportage van content en reclame

De organisaties voor bereiksonderzoek in Nederland publiceren gezamenlijk een Request for Proposal (RfP) voor media monitoring binnen het nieuwe Nationaal Media Onderzoek (NMO). Eerder zijn de contracten voor de bereiksmetingen ten behoeve van NMO gegund aan Kantar en Ipsos. Nu is het moment aangebroken om de registratie, classificatie en harmonisatie van content en reclame binnen dit onderzoek vorm te geven. Zowel voor de individuele mediumtypen als crossmediaal, zodat duidelijk is aan welke media-inhoud het Nederlandse publiek is blootgesteld. Aan onderzoeksbureaus en andere bedrijven met ervaring op dit gebied wordt gevraagd om met voorstellen te komen. Het doel is om in het najaar van 2021 tot een keuze te komen.

De RfP moet leiden tot een nieuwe, gezamenlijke standaard voor het monitoren en rapporteren van content en reclame binnen TV, radio en online.

Lees meer in het persbericht

Brede lancering NMO

19 april 2021

samenvatting webinar 15 april 2021

Brede lancering NMO

Afgelopen donderdag vond de lancering plaats van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek NMO. Het Nationaal Media Onderzoek - zoals het onderzoek voluit heet - presenteerde zich aan de markt via een webinar, met als gastvrouw Amber ‘Kassa’ Kortzorg. Zij ontving een keur aan intern- en extern betrokkenen en ondervroeg hen over alle aspecten van NMO en de implicaties ervan op de inzet van media door adverteerders en bureaus. De conclusie is dat de verwachtingen marktbreed hooggespannen zijn van deze wereldprimeur van vaderlandse polderbodem.

Lees verder

Brede lancering NMO

31 maart 2021

SKO, NLO, NOM en VINEX besluiten tot integrale samenwerking in bereiksonderzoek

Nationaal Media Onderzoek gaat van start

Na een intensief tenderproces zijn Kantar en Ipsos door SKO, NLO, NOM en VINEX geselecteerd om het nieuwe geïntegreerde bereiksonderzoek op te zetten. Onder de nieuwe naam Nationaal Media Onderzoek (NMO) zal het bereik van televisie, radio, print en online worden gemeten en gaat het op termijn de huidige standaarden vervangen. Elk afzonderlijk bereiksonderzoek wordt daarbij vernieuwd en sterk verbeterd. De crossmediale opzet van het nieuwe onderzoek is een wereldprimeur. Nog niet eerder worden genoemde mediakanalen op deze manier gezamenlijk gemeten en gerapporteerd.

Persbericht - NMO gaat van start

NMO

2 juli 2018

Publicatie eisenpakket nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

Onderzoek brengt kijken, lezen en luisteren samen

Op 2 juli 2018 hebben de organisaties voor bereiksonderzoek in Nederland gezamenlijk een Request for Proposal (RfP) gepubliceerd voor de opzet en uitvoering van een nieuw mediabereiksonderzoek. Hiermee is Nederland het eerste land in de wereld waarin een tender wordt gestart voor een crossmediaal bereiksonderzoek. Dit onderzoek gaat het 'kijken', 'lezen' en 'luisteren' naar/van media en reclame via alle beschikbare kanalen, online en offline, samenbrengen.

De RfP moet leiden tot een nieuwe, gezamenlijke standaard voor het meten en rapporteren van bereik van media en reclame. Meer informatie vind je in onderstaand persbericht.

Publicatie eisenpakket nieuw crossmediaal bereiksonderzoek

TMAM RfP

© 2021 Nationaal Media Onderzoek | Privacy Statement