Skip to main content

NMO Online - Verbeteringen


NMO Online verschilt op een aantal punten van voorganger NOBO.

De meting met de Focal Meter is nog passiever dan bij NOBO. Dit betekent dat deelname voor panelleden nog makkelijker is en minder handelingen van hen vereist. Er hoeft geen software of een app te worden geïnstalleerd op devices, maar de meting vindt vrijwel automatisch plaats. We zien in de cijfers terug dat er meer devices binnen een deelnemend huishouden gemeten worden dan voorheen.

Met deze methode is ook méér onlinegedrag meetbaar. Zo kan nu ook het bezoek dat op website en apps wordt gegenereerd via social media gemeten worden.

Voor NMO wordt de werving van het online panel gecombineerd met de werving van het panel voor het kijkonderzoek. Het zijn immers dezelfde huishoudens. De methode die daarbij hoofdzakelijk wordt toegepast is die van ‘probability sampling’. Bij deze zeer kwalitatieve wervingsmethode maakt ieder huishouden in Nederland kans om deel te nemen aan het onderzoek. Dat was bij NOBO anders omdat daar, net als bij veel andere onderzoeken, geworven werd vanuit een acces panel.

De dataset die voor de gebruikers van de data beschikbaar is, bevat een aantal extra componenten: in NMO Online wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het bereik van individuele websites en apps te bekijken, naast bereik op merk- of publisherniveau Ook de contentclassificatie is geoptimaliseerd en sluit nu goed aan bij de internationale taxonomie van IAB.

Tot slot is NMO Online een volledig geïntegreerd onderdeel van de NMO-architectuur. Dit betekent dat er harmonisatieslagen hebben plaatsgevonden op achtergrondvariabelen, doelgroep-kenmerken en benamingen, die het voor de gebruikers van de data makkelijker maken om cijfers met elkaar te combineren. De online metingen vinden plaats binnen de panels die ook voor het meten van meerdere mediumtypen worden gebruikt, waarmee er overlap is in de meting zelf. Het online onderzoek vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor NMO Crossmedia dat op termijn samen wordt geproduceerd met de bereiksonderzoeken voor kijken, lezen, luisteren en later ook out of home.