Skip to main content

NMO Online - FAQ


Hieronder vind je veel gestelde vragen en uiteraard antwoorden over NMO Online. 

Census data

Wat zijn census data?

De census data bestaan uit alle pageview tellingen van alle websites en apps die in NMO Online gemeten worden. Ook de kenmerken van de pageviews die worden gemeten worden hiertoe gerekend, zoals tijdsduur, content categorie, gebruikt device etc.

Hoe worden census data verzameld?

Op alle pagina’s van alle websites en apps die gemeten worden staan tags. Een tag is een stukje code waarmee we kunnen zien dat een pagina in een website of app is bezocht en dat deze mee moet tellen in NMO Online.

Waarvoor worden census data gebruikt?

De census data dienen als input voor de berekening van bereik van websites en apps. In de NMO Online output data komen de pageview volumes (globaal) overeen met de pageview volumes in de census data.

Wie kunnen de census data allemaal inzien?

NMO kan alle census data inzien en de deelnemende publishers kunnen in de dashboards die VINEX en NMO hebben opgezet hun eigen census data inzien.

Kunnen de publishers bepalen of de census data correct zijn?

Ja. De census data moeten globaal overeenkomen met interne metingen, bijvoorbeeld m.b.v. Google Analytics. Hierbij is het belangrijk om er op te letten dat dezelfde website- en app onderdelen worden vergeleken.

Worden de census data gepubliceerd?

De census data zelf worden niet gepubliceerd. In de NMO Online output data worden wel de pageview volumes van websites en apps gepubliceerd.

Hoe worden census data gecontroleerd?

In de eerste plaats wordt de tag, waarmee data worden verzameld, gecontroleerd op volledigheid en juistheid door het NMO-team. Daarnaast worden de census data die zichtbaar zijn in de dashboards samen met de publisher gevalideerd. Ten derde worden nieuwe websites en apps en secties in de dataverwerking opgemerkt en wordt ervoor gezorgd dat alle relevante data worden verwerkt. Tenslotte vinden er regelmatig controles plaats of de websites en apps en secties die verwacht worden in de data ook zichtbaar zijn in de paneldata.

Er zijn regelmatig issues met de metingen van merken en titels. Hoe kan de gebruiker zien wat er mis is?

NMO publiceert een issuelijst op nationaalmediaonderzoek.nl achter een login. Daarnaast wordt nog onderzocht of de issuelijst in de analysesoftware kan worden geraadpleegd.


Wat wordt er gemeten?

Is bereik via sociale media ook onderdeel van NMO online?

Ja, verkeer op websites en apps via sociale media wordt gemeten, net zoals al het andere verkeer. Bereik op de sociale media zelf valt momenteel buiten de scope van NMO Online.

Wordt gedrag buitenshuis ook gemeten?

Ja, verkeer buitenshuis wordt ook gemeten.

Is campagnemeting onderdeel van NMO online?

Nu nog niet maar ontwikkeling hiervan is een wens en wordt in een later stadium opgepakt.

Zijn alle doelgroepkenmerken uit NMO (DGM) ook in NMO online beschikbaar?

De doelgroepkenmerken van DGM zitten nu nog niet in de data van NMO Online. Deze worden in de komende maanden toegevoegd.

Is Online Video al beschikbaar in NMO online dataset?

Nee, nu nog niet. De publicatie van het bereik van websites en apps van deelnemende uitgevers noemen we NMO Online fase 1. In fase 2 wordt het bereik van websites en apps van niet-deelnemers toegevoegd. Daarna wordt het bereik van online video van de deelnemende uitgevers beschikbaar gemaakt.

Is NMO online onderdeel van crossmediale dataset?

Ja, NMO Online zal deel uitmaken van de crossmediale dataset die door NMO wordt ontwikkeld.

Wanneer is de Crossmediale dataset beschikbaar?

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de crossmediale dataset. Dit is echter een complex proces en we verwachten niet dat deze dataset beschikbaar is voor de zomer van 2024.

Zijn er extra kpi's/insights beschikbaar ten opzichte van NOBO?

De kern blijft bereik en het pageview-volume. Wel zijn de indelingen van publishers, publisher units, content classificaties en dergelijke aangepast en opgeschoond en passen deze nu beter bij de behoefte van gebruikers.

Wat zijn de frequenties van de dataleveringen?

Na lancering worden de data wekelijks opgeleverd.

Hoe wordt RPO in de dataset opgenomen?

De Regionale Publieke Omroep (RPO) is een nieuwe deelnemer en zal straks in de definitieve NMO Online dataset worden gepubliceerd. In de testdata zijn de afzonderlijke regionale omroepen nog zichtbaar, maar dat is alleen bedoeld door testdoeleinden. Bij uitlevering aan de bureaus op 5 december wordt RPO als geheel verwijderd uit de data tot 1 juli 2023. Vanaf juli 2023 is RPO zichtbaar in de data als publisher: ‘Regionale Publieke Omroep’, als merk: ‘RPO’ en als titels: ‘RPO web’ en ‘RPO app’. Bij de uitlevering aan de bureaus, zijn de data van afzonderlijke regionale omroepen verwijderd.

Hoe zitten de NPO-merken in de dataset?

Voor de NPO geldt dat al haar websites en apps in NMO Online worden gemeten. Bij NPO zijn echter technische issues opgetreden bij de implementatie van de tag. Daardoor zijn de volumes niet correct. Om die reden is besloten NPO bij uitlevering van de voorlopige dataset op 5 december niet in de data op te nemen. Dit zal gelden tot het moment waarop het merendeel van de NPO-merken (of in elk geval de grootste merken) correct en volledig kunnen worden gerapporteerd. Let op: NPO zit nog wel in de testdata die vandaag worden uitgeleverd, maar deze zijn dus niet correct.

Zijn alle merken beschikbaar in NMO online?

De merken van deelnemende publishers worden nagenoeg allemaal gemeten. In NMO Online fase 2 worden de merken van een groot aantal niet-deelnemers toegevoegd. Denk hierbij aan Google, etc. Bol.com

Waar worden de NMO online resultaten gepubliceerd?

 De data kunnen geanalyseerd worden via de gecertificeerde software leveranciers TechEdge en GfK Adware. NMO Online zal algemene toplijsten publiceren op nationaalmediaonderzoek.nl.

Wanneer zijn de NMO Online data beschikbaar voor de hele markt?

Op 8 januari 2024 om 12 uur komt de officieel goedgekeurde NMO Online dataset beschikbaar die door iedereen zonder voorbehoud mag worden gebruikt. Op dat moment is NMO Online dé marktstandaard voor het plannen van websites en apps.


Panels

Hoe maakt NMO duidelijk dat analyses vanwege een beperkte steekproefomvang niet verantwoordelijk zijn.

NMO Online output data die gebaseerd zijn op een te kleine steekproef worden rood gemaakt.

Is het NMO Online panel wel groot genoeg om alle merken en titels te meten?

Een panel is per definitie van beperkte omvang. Het NMO Online panel is groot genoeg om op zichzelf de meeste merken correct te meten. NMO maakt naast het panel gebruik van census data waar alle pageviews in zitten. Door de combinatie van deze twee databronnen kunnen toch ook de kleinere merken en titels correct worden gemeten.

In hoeverre is het NMO Online panel anders dan het NOBO panel en heeft dit invloed op de resultaten?

NMO Online maakt gebruik van een ander, vers geworven en dus actueler panel. Een ander panel, met andere mensen, betekent andere resultaten.

Is het NMO online panel gebaseerd op het NOBO-panel?

Nee, het panel van NMO Online is vers geworven en een compleet ander panel.


Dataverwerking

Welke uitsplitsingen in doelgroepen zijn mogelijk bij relatief kleine merken?

We hanteren hiervoor de rapportageregel die aangeeft dat bij een steekproef van minder dan 225 personen (in het uitgebreide panel) verdere uitsplitsingen niet verantwoord zijn.

Wat is het verschil tussen intern gemeten aantal users en bereik in NMO Online?

Het bereik in NMO Online gaat om unieke mensen. Het aantal users zegt iets over het aantal browsers. Als een persoon met een smartphone een website bezoekt en daarna dezelfde website bezoekt met een laptop, dan is deze persoon voor NMO Online nog steeds één persoon maar in interne metingen twee users. Bovendien is de meting van het aantal unique users sterk aan inflatie onderhevig. Users worden gemeten met behulp van cookies en cookies hebben een steeds kortere levensduur en dus loopt het aantal users door de tijd heen sterk op. NMO adviseert het aantal intern gemeten users niet te vergelijken met bereik. Wel is het nuttig om het intern gemeten pageview-volume te vergelijken met het pageview volume dat in NMO Online wordt gerapporteerd.

Wordt NMO online methodologie alleen in Nederland gebruikt?

Ja, NMO Online is voor de Nederlandse markt ontwikkeld, maar maakt wel gebruik van kennis en ervaring van projecten uit het buitenland.

Wat is vanuit de methodiek gezien het grootste verschil met GFK DAM?

NMO heeft geen inzicht in de onderzoekmethodiek van GFK DAM. Een algemeen belangrijk verschil is dat NMO Online tot stand is gekomen in samenwerking met de publishers, PMA en BVA en zodoende beschouwd kan worden als de marktstandaard.


Verbeteringen

Wat is het verschil tussen het meten van web en app in NOBO en NMO Online?

In NOBO lag de nadruk op het meten van online merken en werd de split naar web en app modelmatig gemaakt. In NMO Online wordt iedere website en app afzonderlijk gemeten.

Wat zijn de verschillen met NOBO?

Dit zijn de belangrijkste verschillen: NMO Online maakt gebruik van een ander, vers geworven en dus actueler panel en bovendien is het beter uitgebalanceerd. Er wordt nog passiever gemeten. Alle websites en apps worden afzonderlijk gemeten. Traffic via social media wordt rechtstreeks gemeten en niet meer gemodelleerd.

Waarom is NMO online beter dan NOBO?

Dit zijn de belangrijkste verschillen: NMO Online maakt gebruik van een ander, vers geworven en dus actueler panel en bovendien is het beter uitgebalanceerd. Er wordt nog passiever gemeten. Alle websites en apps worden afzonderlijk gemeten. Traffic via social media wordt rechtstreeks gemeten en niet meer gemodelleerd.

Wordt NMO online nog verder doorontwikkeld?

De publicatie van het bereik van websites en apps van deelnemende uitgevers noemen we NMO Online fase 1. In fase 2 wordt het bereik van websites en apps van niet-deelnemers toegevoegd. Daarna wordt ook nog het bereik van online video toegevoegd. Bovendien beschouwen we de huidige modellen in de data kalibratie niet als definitief maar zal worden geprobeerd die te optimaliseren indien mogelijk.