Skip to main content

NMO Online - Wat wordt gemeten?


Aanvankelijk werd in het onderzoek uit 2004 alleen het bereik van de deelnemende websites en advertentienetwerken gemeten. Een onderscheid naar bijvoorbeeld devices of website en app was er nog niet. Sterker, er bestond nog niet eens een smartphone, laat staan apps. Inmiddels zijn we digitale lichtjaren verder en kent de rapportage voor online bereik vele dimensies en meet het honderden websites en apps van niet alleen de participanten maar ook van niet-participanten.

De basis van NMO Online is het gebruik van de verschillende digitale platformen zoals websites en apps en de consumptie van content (video en op later ook audio) door de diverse doelgroepen per dag, week, maand, en voor specifieke tijdvakken die naar eigen inzicht te definiëren zijn.

Een website en/of app wordt in z’n geheel gemeten, maar ook afzonderlijke onderdelen kunnen apart worden gedefinieerd en gerapporteerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de afzonderlijke rubrieken van Marktplaats of de sportsectie van de Telegraaf.nl. Het gebeurt ook veel dat homepages afzonderlijk worden gemeten, aangezien dit vaak de meest bezochte pagina van een website is. Videocontent kan eveneens afzonderlijk worden gemeten, ook als die op meerdere online domeinen beschikbaar is.

Andersom kunnen onderdelen binnen NMO Online worden samengevoegd tot grotere eenheden. Denk hierbij aan het totaal van een publisher die meerdere sites en/of apps laat meten door NMO, of het totaal van een website en bijbehorende app die worden samengevoegd tot één ‘mediamerk’.

Tot slot kan het gebruik worden gesplitst in de verschillende devices zoals PC/desktop, laptop, smartphone, tablet en op termijn zelfs smart TV. De belangrijkste parameters waarmee het gebruik van websites en apps op deze devices wordt vastgelegd zijn: bereik (aantal personen dat de titel gebruikt), frequentie van het gebruik en tijdsbesteding.

In de kern levert NMO Online inzicht in het bereik van websites en apps en online content op totaalniveau en voor specifieke doelgroepen. Dit bereik kan worden uitgesplitst naar device (smartphone, tablet, computer en op termijn Smart TV). Naast bereik meet NMO Online ook de tijdsduur en het aantal pagina's dat wordt geopend bij een bezoek.