Skip to main content

NMO Online - Panels


Het gebruik van panels binnen NMO Online is essentieel vanwege twee belangrijke componenten:

  • Achtergrondkenmerken van panelleden waarmee doelgroepen en profieldata worden samengesteld.
  • Ontdubbelen van bezoek wanneer vanaf meerdere devices/browsers en met verschillende cookies websites en apps worden bezocht, zodat het netto bereik en het totaalbereik kan worden vastgesteld.

Zoals aangegeven maakt NMO Online gebruik van twee panels. Dat is allereerst het panel dat ook wordt gebruikt voor NMO Kijkonderzoek. In de huishoudens van dit panel is naast de kijkmeter voor televisie een routermeter geïnstalleerd die het Wifi-verkeer in dat huishouden registreert per apparaat. Het spreekt voor zich dat die apparaten zijn verbonden met het Wifi-netwerk.

De gebruikers van alle apparaten zijn bekend bij Kantar en als er sprake is van gedeeld gebruik wordt gevraagd welke gezinsleden hoe vaak, alleen of samen én wanneer naar welk type content kijken. Met behulp van een algoritme worden die sessies aan de personen in het huishouden toegekend. Het gedeeld gebruik van apparaten zoals smartphone, computer en tablet is overigens beperkt. Voor het grote scherm geldt dat hier ook de kijkmeter informatie levert over wie dit scherm gebruikt.

Het tweede panel betreft het Multimedia Panel, waarvan deelnemers van 18 jaar of ouder de MediaCell+ app op hun smartphone hebben geïnstalleerd. Het Multimedia Panel bestaat uit n=2.800 panelleden van 18 jaar en ouder (en n=300 panelleden van 13-17 jaar die via een dagboekmethode hun luistergedrag bijhouden). De MediaCell+ app bevat een onderdeel “Reality Mine” waarmee het online verkeer kan worden gemeten.

De combinatie van werving en weging waarborgt een continue representatieve samenstelling van beide panels op de belangrijkste sociodemografische variabelen die gerelateerd zijn aan mediagedrag. Het onderzoek is dan ook representatief voor de Nederlandse populatie van 6 jaar en ouder.