Skip to main content

NMO Kijken - Verbeteringen


Het nieuwe kijkonderzoek kent een groot aantal verbeteringen. Naast verbeterde gebruiksvriendelijkheid voor de panelleden en het grotere panel, wat een betrouwbaardere en stabielere datastroom oplevert, is de techniek fijnmaziger en stelt het in staat om nieuwe vormen van reclame zoals addressable advertising in kaart te brengen. Het geeft op termijn ook inzicht in het online kijkgedrag op alle devices van de respondent en in het kijkgedrag buitenshuis. Op die manier is het mogelijk om ‘video totaal’ in kaart te brengen.

Daarnaast levert de meting van online en kijken én de koppeling tussen het kijkpanel en het luisterpanel straks een belangrijke bouwsteen voor de crossmedia-datasets.