Skip to main content

NMO Kijken - FAQ


Hieronder vind je veel gestelde vragen en uiteraard antwoorden over NMO Kijken. 

Panel

Wie doen er mee aan het onderzoek?

Anno 28 augustus 2023 nemen er 1650 Nederlandse huishoudens aan het kijkonderzoek. Begin 2024 is dit aantal opgehoogd naar 1850 huishoudens. 

Ik wil graag meedoen als panellid aan het kijkonderzoek. Kan ik me daarvoor aanmelden?

Nee, dat kan helaas niet. De panelleden voor het kijkonderzoek worden willekeurig geworven uit een bestand met alle Nederlandse huishoudens door het onderzoeksbureau Kantar. Dit is noodzakelijk om een representatieve steekproef voor heel Nederland te krijgen. Je kunt je daarom niet actief voor het kijkonderzoek aanmelden.

Hoe groot is het Kijkerspanel?

Op peildatum 28 augustus 2023 heeft het panel een omvang van 1.650 huishoudens. Dit wordt verder uitgebreid naar 1.850 huishoudens per januari 2024. Dit betreffen ongeveer 3600 personen.

Hoe representatief is het Kijkerspanel?

Het Kijkerspanel is representatief voor Nederland. Hierin wordt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Gouden Standaard van het Expertise Center voor Marketing-insights (voorheen MOA), Onderzoek & Analytics en de informatie uit het Mediatrends onderzoek (eerder bekend als Establishment Survey) aangehouden als standaarden. Bij de nieuwe werving van het nieuwe kijkonderzoek wordt hier rekening mee gehouden.

Hoe waarborgt het NMO de privacy van de panelleden met een Focal Meter?

De Focal Meter registreert op basis van een van tevoren afgestemde whitelist en kan geen andere online-consumptie registreren, zodat de privacy van alle panelleden wordt gewaarborgd. Deze whitelist is bekend bij panelleden.


Kijkcijfers

Is er een archief waar ik kijkcijfers van meer dan twee weken geleden terug kan vinden?

Het is mogelijk om kijkcijfers van meer dan twee weken geleden op te vragen. Hiervoor moeten wij precies weten welke kijkcijfers je wilt ontvangen. Dit kun je aangeven via het aanvraagformulier kijkcijfers.

Indien het om een beperkte hoeveelheid informatie gaat betreffende de doelgroep 6+, die op onze website heeft gestaan, kan NMO de gevraagde informatie vaak kosteloos leveren. Voor alle overige aanvragen brengt NMO kosten in rekening. Indien er kosten aan de aanvraag zijn verbonden, bedragen deze minimaal € 575,- (excl. BTW). Je ontvangt vooraf een offerte voor de exacte kosten.

Ben je particulier of student en wil je kijkcijfers aanvragen? Neem dan contact op met (één van) de zenders. "

Ik ben op zoek naar kijkcijfers van vòòr 2002. Heeft NMO die?

NMO beschikt over de kijkcijfers vanaf 1 januari 2002. Voor cijfers van vóór deze datum kun je contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beschikt NMO ook over buitenlandse kijkcijfers?

NMO meet het kijkgedrag in Nederland naar Nederlandse en buitenlandse zenders. Voor kijkcijfers uit andere landen verwijzen we naar Glance (voorheen Eurodata). Klik hier voor meer informatie over buitenlandse kijkonderzoeken. 

Beschikt NMO ook over regionale kijkcijfers/kijkcijfers van de regionale zenders?

NMO rapporteert het kijkgedrag naar de regionale zenders als groep. Voor kijkcijfers van de afzonderlijke regionale zenders verwijzen we naar Omroep Reclame Nederland (ORN) en Regionale Publieke Omroep (RPO).

Kan NMO mij informatie verstrekken over het kijkgedrag van een bepaalde doelgroep?

NMO kan van veel verschillende doelgroepen kijkcijfers leveren. Aan het toesturen van cijfers van een doelgroep anders dan 6 jaar en ouder, zijn altijd kosten verbonden, waarover je vooraf wordt geïnformeerd.  Aanvraagvormulier.

Welk kijkgedrag wordt meegenomen in de kijkcijfers?

Het kijkgedrag wordt op allerlei devices en schermen gemeten. Het grote schermgebruik is een standaard onderdeel van de kijkcijfers. Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de zes opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend. De kijkcijfers zijn pas na zeven dagen definitief. Wanneer fase 2 van het vernieuwde kijkonderzoek gestart is, zal het kijkgedrag naar zenders, video on demand en videosharing platforms meegenomen worden in de kijkcijfers. In het tweede kwartaal van 2024 wordt daar het buitenshuis kijken naar zenders ook aan toegevoegd.

Beschikt NMO over het kijkgedrag naar streamingdiensten?

NMO brengt in kaart in hoeverre er naar streamingdiensten gekeken wordt. Kijkcijfers inclusief het online kijkgedrag kunnen gerapporteerd worden wanneer fase 2 van het vernieuwde kijkonderzoek van start gaat. Op welke wijze wordt nog bepaald. Alleen in samenwerking met streamingdiensten kan ook onderscheiden worden naar welke content kijkers binnen een streamingsplatform hebben gekeken, net zoals dat gebeurt voor de videoplatforms van de Nederlandse broadcasters.

Beschikt NMO over uitgesteld en preview kijkgedrag?

Het terugkijken op de dag van uitzending of het terugkijken in één van de 6 opvolgende dagen wordt in de prestaties van de zender meegerekend. De kijkcijfers zijn pas na zeven dagen definitief. Het preview kijkgedrag wordt hierin niet meegenomen.

Wie is de eigenaar van de kijkcijfers?

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) is de eigenaar van de kijkcijfers.


Rapportage

Waarom loopt een tv-dag van 02:00 uur tot 26:00 uur?

Een televisiedag stopt niet om middernacht, maar loopt van 02:00 uur in de ochtend tot 02:00 uur de volgende dag. In onze gegevens komen tijdvakken van 00:00 tot 02:00 uur niet voor, omdat de dag pas om 02:00 uur begint, terwijl de klok niet eindigt om 00:00 uur, maar doorloopt tot (het fictieve) 26:00 uur. Deze verschuiving van het etmaal wordt toegepast omdat programma's na middernacht meestal doorlopen en omdat voor de kijkers de televisieavond niet om middernacht ophoudt.

Waarom komen programma's met hoge kijkcijfers soms niet in de toplijst terecht?

Voor het opstellen van toplijsten hanteert NMO een aantal regels. In de regels staat o.a. dat toplijsten alleen programma's met een duur van 10 minuten of langer bevatten. Ook kan iedere programmatitel maar één keer in de lijst voorkomen. Van programma's die meerdere keren zijn uitgezonden, komt alleen de meest bekeken aflevering in de toplijst.

Beschikt NMO over waarderingscijfers van programma's?

In het kader van NMO Kijken worden geen waarderingscijfers meer gemeten. Wel voert de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) waarderingsonderzoek uit. Voor informatie over de waardering van programma's verwijzen we naar de NPO, afdeling Publieksonderzoek.

Welke standaard resultaten en rapportages vind ik bij NMO?

NMO rapporteert dagelijks de volgende standaardresultaten: kijkdichtheid, het gemiddelde aantal kijkers, totale aantal kijkers en marktaandelen voor de doelgroep 6 jaar en ouder, voor de uitzenddag inclusief het uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag (TV Zendertotaal). Deze informatie is te vinden op het openbare deel van onze website.


Onderzoek

Wat is het verschil tussen het Kijkonderzoek en het kijk- en luisteronderzoek?

Met de oprichting van Stichting KijkOnderzoek, sinds 1 januari 2002 verantwoordelijk voor het Kijkonderzoek, ontstond één onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking in opdracht van alle belanghebbende partijen. SKO is opgegaan in Nationaal Media Onderzoek (NMO). Samen met de Nederlandse TV-marketingorganisatie (Screenforce), de Bond van Adverteerders (bvA) en Platform Media-Adviesbureaus (PMA), participeert de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in het NMO. Het Kijk- en Luisteronderzoek (KLO Informatie en Advies) was een afdeling van de NPO waarvan de naam later gewijzigd is in Publieksonderzoek.

Welke zenders worden er door NMO gemeten?

Een overzicht van de zenders die op dit moment door NMO gemeten worden vind je hier.

Welke bedrijven dragen bij aan de data van het NMO Kijkonderzoek?

Onderzoeksbureau Kantar beheert het Kijkerspanel met de kijkmeter en routermeter. Zij leveren ook de data en rapportages aan. Nielsen verzorgt de programmacodering en naamgevingen van de tv-uitzendingen (mediamonitoring). Onderzoeksbureau Ipsos beheert het Mediatrends onderzoek en het MediaCell panel (ook Multimedia panel genoemd) en levert deze data. In toekomstige rapportages zullen we gebruik maken van censusdata over het online kijkgedrag geleverd door TV-broadcasters (zoals ESPN, NPO, RTL, en Talpa) en TV-operators (zoals KPN en Ziggo).

Wie betaalt het kijkonderzoek?

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO), waarin de huidige opdrachtgever Stichting Kijkonderzoek (SKO) zal opgaan. De stichting krijgt haar funding vanuit de deelnemende partijen en in het geval van het kijkonderzoek zijn dat voornamelijk Screenforce (de Nederlandse TV-marketing organisatie) en de NPO en een substantiële bijdrage van het Platform van Mediaadviesbureaus (PMA).


Overgang

Wanneer is het vernieuwde NMO Kijkonderzoek gestart?

Het vernieuwde NMO Kijkonderzoek is gelanceerd op 28 augustus 2023. Vanaf 29 augustus wordt de data verkregen door onderzoeksbureau Kantar gepubliceeerd.

Het vernieuwde NMO Kijkonderzoek wordt in fasen gelanceerd. Welke fasen zijn er?

Het vernieuwde NMO Kijkonderzoek is gestart op 28 augustus 2023 en richt zich op het kijkgedrag via het grote scherm. In de tweede fase van het nieuwe kijkonderzoek worden de data van de ‘Focal Meter’ van de huishoudens van het kijkerspanel samen met de volumedata van de websites en apps van broadcasters en operators toegevoegd aan de data uit de People Meter. De derde fase richt zich op de integratie van data uit het Multimediapanel met aanvullende informatie over het buitenshuis kijken.

Wanneer wordt fase 2 van het vernieuwde kijkonderzoek verwacht?

De startdatum voor fase 2 van het vernieuwde kijkonderzoek is momenteel nog niet vastgesteld. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en zullen de exacte datum zo snel mogelijk bekendmaken. Blijf onze website en LinkedIn-pagina volgen voor de nieuwste updates.

NMO richt zich ook op andere mediabereiksonderzoeken. Wanneer worden deze verwacht?

Vernieuwde onderzoeken van NMO-Lezen en NMO-Luisteren zijn reeds gelanceerd in 2022 en 2023. Het vernieuwde onderzoek van NMO Kijken wordt in drie fasen gelanceerd. Dit is gestart in 2023 en momenteel zijn we hard op weg naar de lancering van fase 2. Het vernieuwde onderzoek van NMO-Online is op 8 januari 2024 gelanceerd. NMO Outdoor en NMO-Cross Media zijn momenteel in ontwikkeling waarvan de lancering nog niet bekend is.

Wat is de Stichting Kijkonderzoek?

Dit is de formele opdrachtgever van het kijkonderzoek en deze organisatie zal in de loop van 2023 volledig opgaan in de stichting Nationaal Media Onderzoek. In 2023 zijn we reeds gestart met het gebruik van de naam Nationaal Media Onderzoek (NMO) om op deze ontwikkeling voor te sorteren en om duidelijk te maken dat het kijkonderzoek straks onderdeel is van een grotere media bereiks architectuur, waarin ook gemeten wordt wat men in Nederland leest ,luistert en online aan media consumeert.

Wat is het Nationaal Media Onderzoek (NMO)?

Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) is per 1 januari 2024 opgericht. NMO is een samenwerking van marketing brancheorganisaties van de mediabedrijven, te weten MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce, samen met de bvA (de adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus om al het bereiksonderzoek in Nederland te organiseren. De ambitie is uiteindelijk inzicht in te verschaffen in wat Nederland leest, kijkt, luistert via alle mediakanalen en apparaten.


Begrippen

Wat is SKO Light?

'Light zenders' zijn TV-zenders, waarover alleen gerapporteerd wordt het cumulatieve bereik per week of per maand. Dit is een voorwaarde om betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren, gezien het kleiner publiek van deze themazenders.

Wat is het verschil tussen Uitzenddag en TV Zendertotaal kijkcijfers?

Uitzenddag kijkcijfers zijn kijkcijfers van de dag van uitzending, d.w.z. kijkcijfers 'tijdens de uitzending' en het uitgesteld kijken op dag 0 (dag van uitzending). Deze zijn de ochtend na uitzending beschikbaar. In de definitieve kijkcijfers (TV Zendertotaal) is het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending en de 6 opvolgende dagen verwerkt. De kijkcijfers van de uitzenddag zijn voorlopige kijkcijfers, omdat het TV Zendertotaal pas na zeven dagen na uitzenddatum beschikbaar is. Deze cijfers zijn alleen voor een beperkte groep intern beschikbaar.

Vanaf 28 augustus 2023 zijn deze cijfers niet meer beschikbaar voor externe rapportages.

Wat zijn lineaire streams, en wat is het verschil met online video?

Lineaire streams zijn uitzendingen of video's die op hetzelfde moment wordt bekeken als dat het uitgezonden wordt. Dit is een onderdeel van online video.

Wat zijn definitieve kijkcijfers?

De definitieve (consolideerde) kijkcijfers zijn de kijkcijfers waarbij het live kijken, samen met het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending en de 6 opvolgende dagen zijn verwerkt. Dit noemen we ook wel TV Zendertotaal. Definitieve cijfers zijn altijd hoger dan de voorlopige kijkcijfers (Uitzenddag) waarbij alleen de cijfers van de dag van uitzending zijn meegenomen.

Wat is het verschil tussen SKO en NMO?

Stichting KijkOnderzoek (SKO) is sinds 2002 verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. SKO (Stichting Kijkonderzoek) is één van de initiatiefnemers van NMO (Nationaal Media Onderzoek).

Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) is per 1 januari 2024 opgericht. Samen met de onderzoeksbureaus Ipsos en Kantar is NMO verantwoordelijk voor de mediabereiksonderzoeken van Nederland. NMO is een samenwerking van marketing brancheorganisaties van de mediabedrijven, te weten MMA, NDP Nieuwsmedia, Audify, Vinex en Screenforce, samen met de bvA (de adverteerders) en de bij het PMA aangesloten mediabureaus om al het bereiksonderzoek in Nederland te organiseren. De ambitie is uiteindelijk inzicht in te verschaffen in wat Nederland leest, kijkt, luistert via alle mediakanalen en apparaten.