Skip to main content

NMO Kijken - Publicatie


De ruwe data staat iedere dag vanaf 7.30 uur ter beschikking van de gebruikers. Ze kunnen deze informatie zo nodig koppelen aan andere databronnen en verder analyseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van door NMO gecertificeerde software. NMO ziet er op deze manier op toe dat kijkcijfers correct berekend worden. In de calculatieregels van het Kijkonderzoek heeft NMO precies omschreven hoe kijkcijfers uit de ruwe data berekend moeten worden.

De resultaten die NMO op de website publiceert, zijn onder voorwaarden te gebruiken en de bronvermelding is verplicht.

Publicatie definitieve cijfers

De vernieuwde techniek van het kijkonderzoek zorgt voor een fijnmazigere meting en een meting van kijkgedrag op álle apparaten en platformen. Daarnaast neemt het uitgesteld kijken van programma’s een steeds groter aandeel in de kijktijd in. Na het moment van uitzending kunnen er nog relatief veel kijkers bij komen die het programma uitgesteld kijken via álle denkbare apparaten, schermen en platformen. NMO publiceert daarom alleen nog de definitieve cijfers na zeven dagen; met de toevoeging van het uitgesteld kijken en het online kijken, op dat moment zijn de data compleet. Marktpartijen die de data gebruiken voor planning, optimalisatie en evaluatie, beschikken zelf over voorlopige kijkcijfers (direct na de dag van uitzending). Zij mogen die alleen onder voorwaarden extern publiceren. Zie hiervoor de calculatie- en rapportageregels van het NMO Kijkonderzoek.