Skip to main content

NMO Kijken - Panel


Het kijkonderzoek is gebaseerd op een panel. Bij de introductie van het nieuwe kijkonderzoek (28 augustus 2023) bestaat het panel uit 1.650 huishoudens. Dit is 24% meer dan in de vorige versie van het onderzoek. Van al deze panelleden zijn achtergrondkenmerken als geslacht, leeftijd en regio bekend, maar ook kenmerken als belangstelling voor sport, leefstijl, autobezit en gebruik van bepaalde producten.

Op basis van het kijkgedrag van het panel worden uitspraken gedaan over het kijkgedrag van de totale Nederlandse bevolking (6 jaar of ouder). Het samenstellen van een representatief panel gebeurt aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de NMO Mediatrends. Dit onderzoek levert informatie voor alle mediabereiksonderzoeken in Nederland. Aan de hand van deze informatie wordt een steekproefopzet gemaakt die een afspiegeling vormt van de huishoudens in Nederland. NMO Mediatrends levert ook gegevens op over het gebruik van televisie die nodig zijn om de steekproefopzet van het kijkonderzoek te controleren.

Het vernieuwde kijkonderzoek zal vanaf januari 2024 rapporteren op basis van een panelgrootte van 1.850 huishoudens (ca. 3.900 personen, 6+). Dit grotere aantal is noodzakelijk om het gefragmenteerde kijkgedrag goed te kunnen meten en rapporteren. Bovendien levert een groter panel een betere betrouwbaarheid en stabiliteit van de datastroom. Door de toevoeging, in een later stadium, van extra 2.800 panelleden uit het Multimedia Panel van Ipsos, wordt het kijkonderzoek nóg nauwkeuriger.