Skip to main content

NMO Kijken - Software


De kijkdata mogen alleen gebruikt worden door partijen die door NMO goedgekeurde software tot hun beschikking hebben. Op deze manier wordt erop toegezien dat de kijkcijfers correct berekend worden. Een belangrijk punt van aandacht is de juiste implementatie van uitgesteld kijken in de berekeningen.

Bij de volgende leveranciers is de software getest en goed bevonden door NMO: