Skip to main content

NMO Kijken - Hoe wordt gemeten?


De basis van het kijkonderzoek is de 'People Meter 7' van Kantar, de nieuwste generatie kijkmeter op de markt. Deze nieuwe kijkmeter heeft het uiterlijk van een tablet en meet zeer fijnmazig. Bovendien is het aanmelden van panelleden eenvoudiger dan in de oude situatie.

De People Meter 7 is gekoppeld aan het televisiescherm en alle randapparaten en registreert op basis van audiomatching het kijkgedrag van afzonderlijke respondenten. De techniek van audiomatching is vergelijkbaar met die van Shazam, waarbij van de waargenomen audio een specifieke code wordt gemaakt die vervolgens wordt gematcht met de (lineaire) uitzending. Dit is ongeacht het type ontvangst; het maakt niet uit of het signaal via de kabel of via internet op het scherm komt. De kijkmeter registreert al het live en uitgesteld kijken tot en met zes dagen na uitzending. Hierbij wordt het overgrote deel van het lineair kijkgedrag opgevangen.

In de tweede fase van het kijkonderzoek worden de data van de Focal Meter van de huishoudens van het kijkerspanel toegevoegd aan de data uit de People Meter. De Focal Meter is een routermeter die verbonden is met het breedbandnetwerk en registreert de online videoconsumptie en het mediagedrag op smart TV’s, tablets, smartphones en computers in een huishouden van vooraf vastgestelde bronnen zoals televisiestations, VOD-diensten en/of apps van broadcasters, operators en videosharing platforms. De Focal Meter kan geen andere online consumptie registreren, zodat de privacy van alle panelleden optimaal is gewaarborgd.

In de laatste fase worden de kijkdata van de huishoudens van Kantar verrijkt met individueel kijkgedrag van de respondenten uit het Multimedia Panel (n=2.800) van Ipsos. Deze meting vindt plaats aan de hand van de MediaCell+ app van Ipsos. De MediaCell+ app wordt geïnstalleerd op de smartphone van het panellid en registreert op passieve wijze, net als de People Meter 7 via audiomatching, welke zender aan staat.

De koppeling van de data tussen het kijk- en luisterpanel is een belangrijk voordeel  voor de crossmediale architectuur. Op termijn zullen ook NMO crossmediale datasets worden geproduceerd, waarbij NMO Kijken, NMO online, NMO Luisteren, NMO Lezen en NMO Buitenreclame worden gecombineerd.