Skip to main content

NMO Lezen - Wat wordt er gemeten?


NMO Lezen meet het bereik van landelijke en regionale dagbladen, huis-aan-huiskranten en publieksmagazines in de brede zin van het woord. Naast het bereik van de papieren edities (printbereik) rapporteert NMO Lezen namelijk ook het bereik van digitale exponenten zoals replica’s, websites en apps. Het bereik van print en digitaal samen vormt het bereik van mediamerken en wordt gerapporteerd in de NMO Print & Merken Monitor (NPMM). Zie verder bij 'digitaal bereik'.

Naast het bereik van mediamerken wordt onder NMO Lezen ook een consumentenonderzoek uitgevoerd wat bekend staat als de NMO  Doelgroep Monitor (DGM). In dit onderzoek wordt aan een deel van de respondenten die ook aan de Print Monitor hebben deelgenomen gevraagd naar onder andere interesses, activiteiten, productbezit en -gebruik en financien. De resultaten van dit onderzoek worden via datafusie ook beschikbaar gesteld aan de andere NMO-onderzoeken.