Skip to main content

NMO Lezen - Digitaal bereik


Aan de printbereiksgegevens worden gegevens uit het NMO Online bereiksonderzoek gekoppeld. Het digitale bereik van landelijke en regionale dagbladmerken en van magazinemerken, gemeten in NMO Online, wordt gefuseerd met het printbereik zoals gemeten in NPM. Voor de koppeling wordt één jaar NPM-data gebruikt en een kwartaal NMO Online data.

Samen vormen het maandbereik print en het maandbereik digitaal het merkbereik. Dit bereik is in te delen in drie groepen: lezers die alleen papier lezen van een merk, lezers die alleen digitaal lezen en lezers die in een periode zowel papier als digitaal iets hebben gelezen van een mediamerk.