Skip to main content

Cijfers

NMO kent een rijke stroom aan data afkomstig uit de verschillende onderzoeken. Op dit moment zijn nog niet alle onderzoeken gereed om data te leveren op basis van de nieuwe opzet, maar daar komt in de loop van het najaar van 2023 verandering in. Op 28 augustus worden de eerste cijfers van NMO Kijken gepubliceerd, daarna zal NMO Online volgen. Tot die tijd kan gebruikt worden gemaakt van de bestaande kanalen van SKO en VINEX.

Voor NMO Luisteren en NMO Lezen zijn al wel cijfers beschikbaar op basis van de nieuwe opzet van de onderzoeken. Voor de luistercijfers is een datasite ingericht, waar ook de maandelijkse rapportages over Podcasts en Streaming Audio te vinden zijn. De leescijfers kunnen hier worden bekeken/gedownload.

Op termijn zal NMO ook data leveren voor (Digital) Out of Home gevolgd door de datasets op het gebied van crossmedia.