Skip to main content

NMO Lezen - Voordelen


Met de overgang naar NMO zijn verschillende aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd in het printbereiksonderzoek.  Allereerst zijn dat de steekproefbronnen en samenstelling van de steekproef die zorgen voor een betere representativiteit. Hierbij speelt vooral het bepalen van de migratie-achtergrond een rol, die in het vorige onderzoek vanaf 16+ werd vastgelegd, nu is dat 13+. 

Verder geldt dat respondenten zelf mogen kiezen op welke device zij het de vragenlijst willen invullen (computer/laptop, tablet of smartphone). Dit is belangrijk omdat er met betrekking tot een goede representativiteit geen belemmeringen mogen zijn voor de deelname aan het onderzoek. Steeds meer mensen vullen de vragenlijst in op hun smartphone. In 2020 is daarom een mobile friendly vragenlijst ontwikkeld. 

Tot slot is de vragenlijst op een aantal punten aangepast aan de ontwikkelingen in de markt zoals de veranderende wijze van verkrijgen.