Skip to main content

NMO Luisteren - Wat wordt er gemeten?


Het NMO Luisteronderzoek legt op minuutniveau vast naar welke radiozenders de respondenten uit het Multimedia Panel luisteren. Dit luistergedrag van de panelleden wordt uiteindelijk geëxtrapoleerd naar het luistergedrag wat in werkelijkheid zou gelden voor de totale populatie van 13 jaar of ouder. Doordat veel achtergrondkenmerken bekend zijn van de panelleden is ook een specificering van het luistergedrag naar doelgroepen beschikbaar.

Met de resultaten van het NMO Luisteronderzoek kunnen verschillende parameters worden berekend zoals de gemiddelde luistertijd voor totaal radio, per zender, per dag/tijdvak etc. Ook kan het luisteraandeel per zender worden berekend. Dit is het aandeel in luistertijd wat een zender in een bepaalde doelgroepen heeft ten opzichte van het totale luistervolume in die doelgroep.