Skip to main content

NMO Luisteren - IP Standaarden


Naast het NMO Luisteronderzoek kent NMO nog twee bronnen die inzicht geven in audioconsumptie. Deze twee zogeheten IP-standaarden brengen het gebruik van ‘streaming audio’ en het luisteren naar podcasts in kaart. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van censusdata in plaats van paneldata.

De twee standaarden zijn gebaseerd op eenduidige en transparante definities. Voor de totstandkoming van de standaarden werkt NMO samen met Triton Digital die via haar streaming meetservice de industriestandaard biedt voor gevalideerde online audiodata.

De standaard is gebaseerd op richtlijnen die door de Media Rating Council (MRC) en het Interactive Advertising Bureau (IAB) zijn opgesteld. Triton verzorgt de metingen en/of bewerkt de data van derden aan de hand van exact dezelfde regels en uitgangspunten, zodat voor alle partijen vergelijkbare cijfers gerapporteerd kunnen worden.

Triton is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewerken van de data. Onder auspiciën van NMO worden de resultaten gepubliceerd in de vorm van maandelijkse toplijsten voor zowel streaming audio als voor podcasts.

Censusdata

De resultaten van de NMO Streaming Audio Standaard en NMO Podcast Standaard zijn gebaseerd op censusdata. Deze ‘totaalmetingen’ betreffen alle geregistreerde, verwerkte en gerapporteerde acties op een digitaal device zoals bijvoorbeeld een smartphone of tablet.

Censusdata komen zoals gezegd niet uit een steekproef of panel van respondenten, maar zijn gebaseerd op het hele universum. Censusdata bieden ook de mogelijkheid om het volume van zenders te registreren die in een panelonderzoek, zoals het NMO Luisteronderzoek, te weinig waarnemingen realiseren om betrouwbaar gerapporteerd te kunnen worden. Censusdata zijn dus uitermate geschikt om te rapporteren over alle zenders heen, klein én groot, mits de databewerking is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.

Doordat censusdata uitsluitend betrekking hebben op apparaten, is het niet mogelijk om aan te geven wat het profiel is van de mediaconsument achter de cijfers en is het evenmin mogelijk om bereik te rapporteren.

NMO Streaming Audio Standaard

Het gaat bij deze IP-standaard om de consumptie van live (lineaire) audio die door luisteraars in Nederland online wordt beluisterd. Alle vormen van audio on demand (zoals podcasts of uitgesteld luisteren van programma’s of delen van programma’s die eerder lineair zijn uitgezonden) vallen buiten de definitie.

De NMO Streaming Audio Standaard heeft net als de podcastvariant tot doel om een marktstandaard neer te zetten die op basis van een transparante aanpak vergelijkbare cijfers levert die door marktpartijen kunnen worden gebruikt.

De publicaties van de NMO Streaming Standaard worden gemaakt op basis van het Gemiddeld Aantal Actieve Streams (GAAS). Daarnaast rapporteert NLO het aantal Gestarte Sessies (GS) en de Gemiddelde Afspeelduur van elke sessie (GA). De cijfers zijn gebaseerd op een weekgemiddelde van maandag 00:00 uur tot zondag 24:00 uur. Ongeldige sessies of sessies beluisterd buiten Nederland worden eruit gefilterd.

NMO Podcast Standaard

NMO brengt in de tweede IP-standaard het gebruik van podcast en audio on demand in kaart. Deze NMO Podcast Standaard betreft alle audio die on demand kan worden opgevraagd, gedownload of gestreamd. In tegenstelling tot de NMO Streaming Audio Standaard gaat het hier niet om de consumptie van live of lineaire radio. Programma’s of delen van programma’s die eerder lineair zijn uitgezonden en later worden teruggeluisterd, vallen wél binnen de definitie van de NMO Podcast Standaard.

 In de NMO Podcast Standaard wordt onderscheid gemaakt naar twee classificaties:

  • Podcast
    • een audioprogramma, meestal bestaande uit meerdere afleveringen, dat gebruikers via het internet kunnen streamen of downloaden en kunnen beluisteren op eigen gekozen momenten.
  • Broadcast
    • alle audio on demand programma’s die eerder geheel of gedeeltelijk live/lineair zijn uitgezonden
    • Censusdata

De resultaten van de NMO Podcast Standaard worden gepubliceerd aan de hand van maandelijkse ranglijsten. Deze zijn gemaakt op basis van het aantal downloads of streamstarts die gerealiseerd zijn in een periode van vier of vijf weken (maandag 00:00 uur tot zondag 24:00 uur) die nauw aansluiten bij de kalendermaand. Ongeldige downloads en podcasts of audio on demand die zijn gedownload of gestreamd buiten Nederland worden eruit gefilterd.