Skip to main content

NMO Luisteren - Hoe wordt gemeten?


Het luistergedrag voor radio wordt voor een belangrijk deel vastgelegd met behulp van een app op de smartphone van de panelleden. Deze app - de MediaCell+ app van Ipsos – maakt gebruik van een echniek die bekend staat als ‘audio matching’. Dit is een techniek die lijkt op die van Shazam, die nummers herkent op basis van referentiepatronen in een database.

Via de MediaCell+ app wordt het audiosignaal van een radiozender vergeleken met een referentiesignaal van de deelnemende zenders. Deze detectiemethode wordt ook wel aangeduid als fingerprinting, waarbij een akoestische vingerafdruk wordt vergeleken met die uit de database van zenders. Op die manier wordt een koppeling gelegd tussen de betreffende respondent, een radiozender en de tijdsduur van luisteren.  

Naast fingerprinting wordt in het NMO Luisteronderzoek ook gebruikt gemaakt van encoding. Bij deze techniek wordt vanuit de radiozender een door mensen onhoorbaar signaal meegestuurd waarmee het platform van luisteren wordt herkend. Op die manier ontstaat inzicht of een zender via FM, DAB+, internet of via een ander platform is beluisterd. Bij aanvang het NMO Luisteronderzoek zijn 18 zenders voorzien van encoding. Andere zenders werken nog aan de implementatie ervan.

Voor de meting van het digitaal luistergedrag op de smartphones werkt Ipsos samen met RealityMine, dat techniek levert voor het verzamelen van gedetailleerd web-, zoek-, streaming media- en appgebruik op smartphones, tablets en PC's. Deze techniek is geïntegreerd in de MediaCell+ app en meet de online mediaconsumptie op de smartphone van panelleden. Hierbij wordt alleen het online verkeer van websites en apps gerapporteerd die op een beperkte en periodiek afgestemde lijst staan. Met de techniek van RealityMine kan ook het luisteren van radio en muziek op de smartphone via de koptelefoon/oortjes worden gemeten.

Met de MediaCell+-oplossing kan al het radiogeluid worden opgevangen zolang het hoorbaar is voor het menselijk oor. Ook radiobeluistering via oordopjes wordt gemeten zolang het gaat om beluistering via de smartphone waarop de MediaCell+ app is geïnstalleerd. Wat nog niet in de meting zit, is oordopjesbeluistering via laptop, PC of tablet. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht.

Voor het luisteronderzoek onder 13-17 jarigen wordt geen gebruik gemaakt van de MediaCell+ app, maar van een e-diary, een online dagboek. Tijdens de werving bleek de respons onder jongeren 13-17 jaar tegen te vallen. Dat kwam ondermeer doordat zowel een jongere als een volwassene in hetzelfde huishouden geworven moest worden, wat de werving lastiger maakte. Daarnaast, en dat had nog meer impact op het onderzoeksdesign, introduceerde Apple een nieuwe richtlijn waardoor het niet meer mogelijk was om een app met een trackingfunctionaliteit in de App Store aan te bieden aan jongeren onder de 18 jaar. Dat zou betekenen dat jongeren met een iOS-toestel niet meer konden deelnemen aan het luisteronderzoek. Om die reden is voor jongeren een alternatieve meetmethode opgezet. Wel is ervoor gezorgd dat de resultaten van beide metingen, die van de MediaCell+ en die van de e-diary, worden samengebracht in één dataset.