Skip to main content

NMO Luisteren - Verbeteringen


Het nieuwe NMO Luisteronderzoek kent een groot aantal verbeteringen ten opzichte van het vorige luisteronderzoek.  Door de wijze van meten (continu op minuutniveau) is de dataset voor radio nu veel fijnmaziger en laat het zich goed vergelijken met de data voor televisie. Ook op het gebied van plannen. Voor de programmamakers is het nu mogelijk om een meer nauwkeurige analyse te maken van het luisterpubliek en dat zich ontwikkelt van minuut tot minuut. 

Door de frequentere rapportage (van maandelijks naar wekelijks) kunnen radiocampagnes nu worden bijgesteld tijdens de campagneperiode. Voorheen kwam de maandelijkse rapportage veelal te laat. Een ander bijkomend voordeel van de frequentere rapportage is het sneller inzicht hebben in events en speciale acties op radio.

Al deze verbeteringen zorgen er tot slot voor dat de data uit het NMO Luisteronderzoek op termijn een belangrijke bouwsteen vormen voor de crossmedia datasets die NMO gaat produceren. Naast de luistercijfers gebruikt NMO hiervoor de data uit de bereiksonderzoeken voor kijken, lezen, online en out of home.