Skip to main content

NMO Luisteren - Panel


Het NMO Luisteronderzoek is een panelonderzoek van 3.100 panelleden die te verdelen zijn naar twee groepen. De grootste groep bestaat uit 2.800 panelleden van 18 jaar of ouder die representatief zijn voor de wegingsvariabelen geslacht, leeftijd, regio, opleiding, huishoudgrootte, en sociale klasse. De groep van 300 respondenten van 13-17 jaar is apart samengesteld omdat in het wervingsproces bleek dat deze groep minder geschikt bleek voor de MediaCell+ aanpak.  De 13-17 jarigen zijn representatief voor de wegingsvariabelen; geslacht, leeftijd en de vijf Nielsengebieden.

Het panel voor het NMO Luisteronderzoek wordt op verschillende manieren en uit diverse bronnen geworven. Naast NIPO-base (Kantar) wordt er ook gebruik gemaakt van andere access panels. Daarnaast worden er brieven verstuurd.

De combinatie van werving en weging waarborgt een continue representatieve samenstelling van het panel op de belangrijkste sociaal demografische variabelen die gerelateerd zijn aan het mediagedrag.