Skip to main content

Over NMO - Bestuur


NMO kent een bestuur dat is gevormd uit leden van de diverse achterbannen. Op dit moment bestaat het NMO-bestuur uit:

  • Jacques P.M. Kuyf - voorzitter

  • Rien van Beemen – namens MMA en NDP Nieuwsmedia
  • Charelle Akihary-Lammers – namens NPO
  • René Zeedijk – namens Vinex
  • Joris van der Pol – namens Audify
  • Ton Rozestraten – namens Screenforce

  • Maiko Valentijn – PMA
  • Mariëlle Slenders – bvA
  • Harry Dekker bvA
  • Thijs Muller – PMA